Regionalfondens bidrag till utveckling - Norra Mellansverige

Vilka regionala utmaningar finns i Gävleborg, Dalarna och Värmlands län? Och hur hjälper projekten inom Regionalfondsprogrammet Norra Mellansverige till att stävja dem? Den här rapporten ger en bild av hur pengarna har använts och vad de har bidragit till.

Regionalfondsprogrammet Norra Mellansverige ska bidra till fler tillväxtföretag, ett mer diversifierat näringsliv och ökad innovationsförmåga. Insatserna ska också generera bättre tillgång till bredband, mer energieffektiva företag och en ökad användning av förnybar energi. Målgrupp för programmets insatser är små och medelstora företag.

Men vad har hänt med programmets alla projekt? Vad har de genererat för resultat?

Rapporten utgår från tre regionala utmaningar:

  • Låg tillväxt i regionens små och medelstora företag
  • Låg investeringsgrad i forskning och utveckling
  • Glest befolkad region med långa avstånd och en generell låg tillgång till bredband.

Den här portföljanalysen illustrerar hur pengarna som har investerats i olika projekt genom

har angripit olika de regionala utmaningar som har identifierats.

Regionalfonden eller EU:s regionalfond heter egentligen Europeiska regionala utvecklingsfonden och är EU:s fond för ekonomisk tillväxt, konkurrenskraft och stärkt regional utveckling.

Regionalfondens bidrag till utveckling - Norra Mellansverige

Rapportens omslag
Publikationsnummer:
0350
ISBN:
978-91-88961-84-6
Årtal:
2021