Pilotinsatserna för digitalisering 2017–2019

Under 2017–2019 drev Tillväxtverket två pilotinsatser för digitalisering: Digital och affärsjuridisk kompetensoch Digital kompetens i styrelse och ledning. Rapporten bygger på kunskaper och erfarenheter från denna satsning.

I rapporten beskriver vi två genomförda pilotinsatser i programmet för Kompetensutveckling för tillväxt i småföretag och berättar om kunskapen, erfarenheterna och resultaten av genomförandet av de tolv projekten. Den visar på projektmodeller som kan vidareutvecklas och anpassas för andra satsningar. Projekten fokuserade på tidiga eller förändrade skeden där mindre tillväxtföretag behöver utveckla och anpassa sina digitala strategier och affärsmodeller, exempelvis inför en framtida internationell expansion.

Projekten adresserade olika behov och utmaningar hos små tillväxtföretag relaterat till digital affärsutveckling, digital omställning, affärsjuridik och förändringsledarskap. De arbetade med att vidareutveckla processer, metoder och verktyg med syfte att överföra kompetens till företagen i målgruppen.

Pilotinsatserna för digitalisering 2017–2019

Rapportens omslag
Publikationsnummer:
0345
ISBN:
978-91-88961-79-2
Årtal:
2021