Pandemins kostnader - Effekter på produktion och jobb i Sveriges regioner

Denna rapport är ett kunskapsunderlag som redovisar två tänkbara scenarier för samhällsekonomiska konsekvenser i olika regioner och branscher till följd av coronakrisen.

Coronapandemin är en unik händelse i mänsklighetens moderna historia. Det mänskliga lidandet har varit omfattande och de ekonomiska konsekvenserna för världsekonomin har varit ovanligt stora. Det finns alltid ett behov av kunskapsunderlag för att förstå den ekonomiska situationen och skeendet i ett samhälle, men vid stora förändringar i samhällsekonomin ökar dessa behov.

Tillväxtverket publicerade våren 2020 en prognos om regionalekonomiska effekter för 2020. I den nya rapporten redovisas två mer långsiktiga scenarier för tänkbara samhällsekonomiska konsekvenser i olika regioner och branscher, beroende på hur lång den ekonomiska nedgången blir. Det första scenariot antar att nedgången blir relativt kortvarig och en återgång till normalläget sker 2022. I det andra scenariot antar vi att vi inte är tillbaka på normal tillväxtnivå förrän 2027. Därigenom kan vi i dessa dimensioner tydligt visa att ju längre nedgången dröjer sig kvar, desto större blir förlusten för samhället.

Vi hoppas att analysen kan komma till nytta i det regionala omställningsarbetet i coronapandemins kölvatten, liksom i diskussioner om förberedelser inför framtida kriser.

Beräkningarna är utförda med hjälp av Tillväxtverkets prognos- och analysverktyg Raps

Pandemins kostnader - Effekter på produktion och jobb i Sveriges regioner

Rapportens omslag
Publikationsnummer:
0364
ISBN:
978-91-89255-06-7
Årtal:
2021