Korttidsstödet 2020

När pandemin slog till med full kraft i mars 2020 vidtog regeringen en rad åtgärder för att motverka nedgången i produktion och sysselsättning. Den enskilt största stödåtgärden till näringslivet var inrättandet av stöd till korttidsarbete. Den här rapporten ger en sammanfattande bild av stödet 2020.

Stöd till korttidsarbete 2020 i siffror

Den här rapporten ger en sammanfattande bild av stödet 2020. Rapporten ger ett första underlag
till en utvärdering och en ökad förståelse för hur stödet har använts. Samtliga siffror i rapporten är preliminära eftersom stödet inte är färdighanterat. Tillväxtverket kommer att återkomma med en mer detaljerad uppföljning under 2022. Stödet vid korttidsarbete kommer att utvärderas av bland annat kommittén för Översyn av stödet vid korttidsarbete, Coronakommissionen och Tillväxtanalys.

Några nyckeltal från rapporten

  • Drygt 90 000 ansökningar har kommit in
  • 74 900 företag har tagit del av stödet
  • Nästan 580 000 anställda omfattas av stödet
  • 32 miljarder kronor i totalt nettobeviljat belopp har betalats ut

I rapporten hittar du också vilka månader under 2020 som flest företag ansökte om stöd till korttidsarbete, fördelningen per län, antal permitterade per bransch, andelen permitterade män och kvinnor per län och bransch och mycket mer.

Korttidsstödet 2020

Rapportens omslag
Publikationsnummer:
0309
ISBN:
978-91-89255-56-2
Årtal:
2021