Handbok för hållbar turism­utveckling i världsarv och kulturmiljöer

Hur kan vi göra världsarv mer tillgängliga för fler besökare och samtidigt ta tillvara och stärka deras unika värden? Handboken är både ett konkret stöd och en inspiration i arbetet att utveckla attraktiva, hållbara världsarv och andra kulturhistoriska besöksmål.

Det finns en stor potential att utveckla turism och besöksnäring i och i anslutning till Sveriges världsarv. Handboken är en handfast steg-för-steg-guide och indelad i tio olika insatsområden. Inom varje del finns det tips på arbetssätt, metoder och verktyg. Den är resultatet av det tvååriga projektet Stärka världsarv som syftade till att testa, utveckla och anpassa FN-organet Unescos metod World Heritage Sustainable Tourism Toolkit.

Projektet initierades av Tillväxtverket och Riksantikvarieämbetet med ambition att göra metoden mer tillgänglig, pedagogisk och därmed också lättare att använda. Förhoppningen är att fler världsarv och kulturmiljöer i Sverige ska kunna utvecklas till starka, attraktiva besöksmål och destinationer och samtidigt bidra till attraktiva platser och en hållbar utveckling.

Om projektet Stärka världsarv

Projektet Stärka världsarv pågick 2019-2021 och bestod av två parallella processer. Den ena handlade om att förenkla och utveckla Unescos modell genom att ta fram en digital handbok för spridning i Sverige och Norden. Den andra om att skapa mervärden på platsen genom att genomföra och testa modellen i praktiken i ett världsarv.

Ambitionen har varit att skapa en breddad samverkan som utgår från världsarvets enastående universella värden. Både för att utveckla befintliga och nya besöksupplevelser, men också för att stärka attraktiviteten för besökare, boende och de som verkar i och kring ett världsarv.

Projektet genomfördes med Tillväxtverket, Riksantikvarieämbetet och Region Dalarna som huvudfinansiärer. Region Dalarna var projektägare och Visit Dalarna har genomfört projektet tillsammans med regionala och lokala samarbetspartners i Världsarvet Falun.

Handbok för hållbar turismutveckling i världsarv och kulturmiljöer

Rapportens omslag
Publikationsnummer:
0371
ISBN:
978-91-89255-21-0
Årtal:
2021