Digital mognad

I rapporten redovisar och diskuterar författarna begreppet digitala mognad i småföretag och vad behoven av en ökad digital förmåga i praktiken kan innebära. Studien bygger primärt på två typer av källor: Kunskapsöversikt av vetenskapliga rapporter, utredningar och hemsidor samt djupintervjuer av 16 småföretag i olika branscher.

Några övergripande slutsatser

Det finns ett antal gemensamma nämnare hos företag som har förmågan till en digital
omställning och som också har tydliga tillväxtambitioner:

 • De har en förmåga att hitta generella drivkrafter och arbeta utifrån ”digital first”,
  och att digitalisera strategiskt i små steg. Det handlar ofta om små insatser där
  målmedvetenheten över tid ger resultat.
 • De vågar ”pröva och testa”. Företaget har en kultur som tillåter att man prövar
  olika möjliga utvecklingsvägar och vågar investera samt vågar ompröva.
 • De sätter ”mål som inte enbart bygger på digitalisering”. Företaget sätter mål för en
  förflyttning framåt av företaget, exempelvis för marknadspositioneringen eller
  produktutvecklingen.

Digital mognad - Förutsättningar, möjligheter och hinder för en digital utvecklingsresa i småföretag

Rapportens omslag
Publikationsnummer:
0344
ISBN:
978-91-88961-77-8
Årtal:
2020