Att stödja och främja det regionala kompetens­försörjnings­arbetet

Utvärdering av Tillväxtverkets uppdrag 2018-2020.

Frågan kring kompetensförsörjning sträcker sig över ett antal olika politikområden och hanteras av aktörer på nationell, regional och lokal nivå. Tillväxtverkets uppdrag att stödja och främja det regionala kompetensförsörjningsarbetet har utgjort en viktig pusselbit i arbetet för ett hållbart system för kompetensförsörjning.

Ramboll har gjort en genomlysning av samtliga regioners arbete men också Tillväxtverkets arbete under perioden och utvärderingen visar på ett antal steg i rätt riktning. Regionerna har tagit flera kliv framåt i arbetet med kompetensförsörjning. Även Tillväxtverket har utvecklats i sin stödjande roll och gått från att informera till att främja dialog och sprida kunskap.

En utmaning som tydligt framkommer i Rambolls intervjuer med både regioner och myndigheter är behovet av långsiktighet i styrningen av det regionala kompetensförsörjningsarbetet. Förutsättningar med längre räckvidd än ett kortare uppdrag skulle ge regionerna möjlighet att etablera mer hållbara strukturer för kompetensförsörjning, både internt och i relation till centrala aktörer på regional och nationell nivå.

Att stödja och främja det regionala kompetensförsörjningsarbetet

Rapportens omslag
Publikationsnummer:
0359
ISBN:
978-91-88961-96-9
Årtal:
2021