Affärs­juridikens betydelse vid digitalisering

I en värld i snabb förändring genom digitalisering och internationalisering spelar affärsjuridiken en allt viktigare roll. Kunskaper i affärsjuridik och lagstiftning kan påverka valen av digitala system och tjänster, kunder och leverantörer. Affärsjuridiken handlar om förmågan att kunna växla perspektiv, mellan det kommersiella och det rättsliga.

På uppdrag av Tillväxtverket har Knowit genomfört och skrivit denna rapport. I rapporten redovisar författarna för företagens behov av affärsjuridik vid digitalisering. Olika typer av digitalisering ställer olika krav på affärsjuridik och på vad marknaden kan erbjuda. Det är viktigt att tillväxtbolag redan tidigt i utvecklingsarbetet är medvetna om behoven av digitalisering för sina affärer och att dessa fungerar ur ett affärsjuridiskt och informationssäkerhetsperspektiv.

Förhoppningen är att denna studie ska bidra till ökade insikter om små tillväxtföretags behov av ett mer proaktivt synsätt på affärsjuridik. 

Affärsjuridikens betydelse vid digitalisering

Rapportens omslag
Publikationsnummer:
0372
ISBN:
978-91-89255-22-7
Årtal:
2021