SMEs in the Industrial Sector

Opportunities and Challenges for Industrial Symbiosis in the Baltic Sea Region

Industrial symbiosis is one of the many solutions to the global challenges of sustainability and societal resilience. The establishment of industrial symbiosis networks can contribute to environmental, economic as well as social sustainability. The aim of this report is to identify the advantages, challenges, and conditions for small and medium sized enterprises (SMEs) in the industrial sector to participate in industrial symbiosis networks, and to recommend policy measures required for further involvement of SMEs in industrial symbiosis networks. The purpose is to increase the knowledge about what is required for increasing the circularity of companies’ energy, water and material streams.

In swedish

Industriell symbios är en av flera lösningar på de globala hållbarhetsutmaningarna och samhällets resiliens. Att etablera nätverk för industriell symbios kan bidra till miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Målet med rapporten är att identifiera fördelar, utmaningar och förutsättningar för små och medelstora företag (SMF) inom industrisektorn med att vara en del av nätverk för industriell symbios och att rekommendera policyinstrument som främjar ökat deltagande för SMF i industriell symbios. Syftet är att öka kunskapen om vad som krävs för att öka företagens cirkuläritet gällande energi-, vatten- och materialflöden.

SMEs in the Industrial Sector

Rapportens omslag
Pub.nr.:
0337
ISBN:
978-91-88961-65-5
Årtal:
2020