Regionala insatser i Coronakrisen

Rekommendationer för en hållbar omstart

Våren 2020 blev inget som det var tänkt. Coronavirusets globala spridning ledde till att den värld vi är vana vid snabbt förändrades med stängda gränser, företag i fritt fall och stor osäkerhet kring framtiden, förutom oron för själva viruset.

Hur det lokala och regionala näringslivet påverkas beror bland annat på dess sammansättning, vilket gör att krisens utveckling och effekter varierar i Sveriges 290 kommuner och 21 län. Sverige och dess regioner har på kort tid genomgått stora förändringar. För att begränsa smitt­spridningen infördes en rad restriktioner som påverkat både individer och företag.

Tillväxtverket har sedan tidigare ett nära samarbete med Sveriges 21 regioner. Därför kunde vi snabbt växla upp arbetet för att vara ett stöd, fånga upp behov och hjälpa till att sprida kunskap om hur regioner kan hantera situationer som uppkommit i näringslivet i den akuta situation som uppstod .

Detta är en första delrapport i Tillväxtverkets uppdrag att bistå med insatser med anledning av coronavirusets effekter på regioner och näringsliv. Rapporten ger ett antal rekommendationer för en hållbar omstart av Sverige.

Regionala insatser i Coronakrisen

Rapportens omslag
Publikationsnummer:
0329
ISBN:
978-91-88961-61-7
Årtal:
2020