Från strategi till verkstad - Regionalfonden i Västsverige

Vad har Regionalfondsprogrammet Västsverige finansierat för insatser i Västra Götalandsregionen och Region Halland. Den här rapporten ger oss en överblick av det och visar hur insatserna ligger i linje med vad programmet ska göra. Hållbarhet är en viktig aspekt som lyfts och rapporten visar även på hur programmet och projekten har tagit sig an effekterna av corona under 2020.

Regionalfonden investerar i projekt som bidrar till ökad regional konkurrenskraft och hållbar tillväxt. Nu går programperioden mot sitt slut och det är viktigt att få en överblick över programmet. Detta för att göra relevanta prioriteringar och för att fånga upp erfarenheter inför kommande programperiod.

Alla Sveriges regioner har sina förutsättningar. I Västsverige genomförs insatserna i kontexten av ett etablerat aktörssystem med stor genomförandekapacitet. Tyngdpunkten ligger på tillverkande industri, främst knutet till fordonsindustrin. Detta speglas även i de insatser som projekten genomför med finansiering från Regionalfonden.

Rapporten är skriven av programkontoret på Tillväxtverket och är en lättöverskådlig publikation.

Från strategi till verkstad - Regionalfonden i Västsverige

Rapportens omslag
Pub.nr.:
0342
ISBN:
978-91-88961-74-7
Årtal:
2020