Att arbeta för hållbar turism

Rapporten visar hur organisationer kan gå tillväga för att bli mer effektiva i sitt arbete med hållbar utveckling av turism. Målet är att gå från en händelsestyrd utveckling inom hållbarhetsområdet, till ett strategiskt arbete som fokuserar på rätt saker.

Rapporten är metodinriktad och bygger på erfarenheter från de sju regionala projekten inom regeringsuppdraget Hållbar produktutveckling (HPU). Rapporten riktar sig i första hand till offentliga eller privata organisationer som arbetar med turismutveckling, men metoderna kan även användas av andra organisationer som vill arbeta strategiskt med hållbar utveckling.
För varje processteg ges förslag på metoder och tips för genomförande. Väsentlighetsanalys och intressentanalys ger till exempel hjälp att prioritera vad som är viktigt. För att stötta arbetet med det praktiska genomförandet har mallar tagits fram för olika metoder, med och utan exempel.

Att arbeta för hållbar turism

Rapportens omslag
Publikationsnummer:
0321
ISBN:
978-91-88961-50-1
Årtal:
2020