Legal tech

En förstudie om en juridisk marknad under omvandling

Vad är legal tech?

Affärsjuridik blir allt viktigare för små och medelstora företags affärsutveckling i samband med den ökade graden av digitalisering och internationalisering. Samtidigt sker en strukturell omvandling på den affärsjuridiska marknaden, där nya hybridbyråer med ny teknik, nya affärsmodeller och innovationer dyker upp. Dessa nya, mer disruptiva företag brukar kallas legal tech.

Vad innebär en ny affärsjuridisk marknad för Sverige?

Kunskapen om hur den nya affärsjuridiska marknaden ser ut i Sverige är låg. Hur många nya affärsjuridiska hybridbyråer finns på den svenska startup scenen och vad kommer de att innebära för små och medelstora företag i Sverige som genom dem kan få juridiskt stöd på nya sätt?

Denna rapport är en kartläggning av legal tech scenen i Sverige, vilka drivkrafterna för dessa företag är och en analys av hur de etablerade juridiska byråerna hanterar den digitala transformationen. Den omfattar också en internationell jämförelse samt förslag på insatser för att skynda på omvandlingen.

Legal tech - En förstudie om en juridisk marknad under omvandling

Rapportens omslag
Pub.nr.:
0286
ISBN:
978-91-88961-12-9
Årtal:
2019