International­iserings­kompetens

Att förbereda små tillväxtföretag och startups för internationalisering

Sverige är ett i hög grad internationaliserat och exportorienterat land. Internationaliseringen leder till nya möjligheter, men kan också ställa krav på andra kunskaper och kompetenser. Under 2016–2017 drev Tillväxtverket insatsen Internationaliseringskompetens med fokus på tidiga kommersialiseringsskeden där mindre tillväxtföretag och start-ups behöver utveckla och anpassa sina strategier och sin affärsmodell för en ny eller förändrad satsning på internationella marknader.

Projekten följdes av fyra följeforskare. Detta är deras slutrapport.

Internationaliseringskompetens - Att förbereda små tillväxtföretag och startups för internationalisering

Rapportens omslag
Pub.nr.:
0285
ISBN:
987-91-88961-11-2
Årtal:
2019