Städer och lands­­­­bygder - forskning, fakta och analys

Sverige beskrivs ofta i termer av stad och land. Beskrivningarna sker inte sällan i motsatspar som vinnare och förlorare, centrum och periferi, och framtid och dåtid. Frågan är om bilden stämmer?

Vad är egentligen skillnaden mellan städer och landsbygder? Tillväxtverket har på uppdrag av regeringen tagit fram en kunskapsutvecklande rapport som är baserad på aktuell forskning avseende synergier och länkar mellan städer och landsbygder med bäring på företagande, sysselsättning, boende och välfärd.

Rapporten ska bidra till ökad kunskap och därmed stärka möjligheterna att nå målen för den regionala utvecklingspolitiken och den sammanhållna landsbygdspolitiken.

Forskning, fakta och analys om skillnader och likheter mellan städer och landsbygder

Rapporten besvarar följande frågeställningar:

  • Vilken forskning finns inom området länkar och synergier mellan städer och landsbygder, och vilka resultat, teorier och inriktning har forskningen?
  • Vilka likheter och skillnader finns avseende företagande, sysselsättning, boende och välfärd mellan städer och landsbygder?
  • Hur ser länkar och flöden, beroenden och synergier ut mellan städer och landsbygder avseende företagande, sysselsättning, boende och välfärd?

Städer och landsbygder - forskning, fakta och analys

Rapportens omslag
Publikationsnummer:
0343
ISBN:
978-91-88961-75-4
Årtal:
2020