Vad händer sen? Utvärdering i EU:s regionala strukturfonds­program

Utgångspunkten för denna studie är de starka krav som finns på utvärdering och kunskapsbildning om vad man får ut av de insatser som finansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF/Regionalfonden).

Skärpningen av projektutvärderingen i Regionalfonden är i fokus för denna rapport. Undersökningen av projektutvärderingarna visar att nästan två tredjedelar av de undersökta projektutvärderingarna kunde bedömas som antingen Bra eller Acceptabla, det vill säga majoriteten.

Mindre bra var endast cirka en femtedel. Resten, cirka tio procent, var svåra att överhuvudtaget karaktärisera. Endast ett fåtal projektutvärderingar kan sägas ha funnit överraskande projektresultat. Vidare presenteras inte projekt-utvärderingarna i sådana former så att de enkelt och smidigt blir underlag i framtagningen av nya projekt och i förlängningen nya program, perioden 2021 – 2027.

Vad händer sedan? Utvärdering i EU:s regionala strukturfonds­program, särskilt av projekten enligt 3P och 3N modellen

Rapportens omslag
Publikationsnummer:
0307
ISBN:
978-91-88961-34-1
Årtal:
2019