Styrelsetrappan - version 2

Nu finns Styrelsetrappan i en uppdaterad version.

Det här är guiden för dig som vill läsa om olika styrelseformer och arbetssätt, ta reda på mer om hur du kan utveckla ditt företag med strategiskt och aktivt styrelsearbete och inspireras av hur andra har gjort.

Guiden har tagits fram av Tillväxtverket och grundas på Tillväxtverkets erfarenheter och lärande av genomförandet av programsatsningen för Strategiskt styrelsearbete.

Styrelsetrappan version 2

Rapportens omslag
Publikationsnummer:
0715
Årtal:
2019