Sociala företag och social innovation i media 2008-2019

I februari 2018 lanserade regeringen en strategi för att stärka sociala företag och social innovation för att bidra till ett hållbart samhälle. Bland samhällsentreprenörer och sociala företag finns många innovativa lösningar på samhällsutmaningar. 

För att få en översiktlig temperaturmätning av hur området utvecklats fick mastersstudenten Allan Abdi under sommaren 2019 i uppdrag att undersöka hur begrepp som socialt företagande, samhällsentreprenörskap och social innovation varit synliga i tryckt och webbaserad svensk media under de senaste tio åren.

Sociala företag och social innovation i media 2008-2019

Rapportens omslag
Publikationsnummer:
0296
ISBN:
978-91-88961-23-5
Årtal:
2019