Ägardirektiv

I ett företags ägardirektiv tydliggör ägaren sin vilja och vision om hur företaget ska utvecklas på 3–5 års sikt. Det är en förutsättning för ett aktivt och professionellt styrelsearbete och underlättar för dig som företagare att rekrytera rätt kompetens till styrelsen och/eller vd.

I ägardirektivet fastställs att ägare, styrelse, vd och finansiärer har samma målbild, värderingar och förväntningar. Det är ett kortfattat gemensamt arbetsdokument som pekar ut företagets riktning och är ett verktyg för ägarstyrning. Det är extra viktigt att ha ett ägardirektiv om det är flera ägare i företaget.

I denna publikation hittar du två fiktiva exempel på ägardirektiv som kan fungera som inspiration när du skriver eller uppdaterar ditt företags ägardirektiv. Exemplen är:

  • Ägardirektiv för mindre tjänsteföretag med en ägare
  • Ägardirektiv för tillverkande företag med flera ägare och med behov av ytterligare riskkapital

Ägardirektiv - En ägares vilja och vision, två fiktiva exempel

Rapportens omslag
Publikationsnummer:
0306
ISBN:
978-91-88961-33-4
Årtal:
2019