Växtkraft för de gröna näringarna

Nästan hälften av företagen i de gröna näringarna upplever lagar och myndighetsregler som ett stort hinder för företagets utveckling och tillväxt. De är oftare soloföretagare och vill ofta fortsätta vara detta.

Undersökningen är en del av serien Företagens villkor och verklighet och visar att företag i de gröna näringarna är något mindre optimistiska inför framtida tillväxt och utveckling jämfört med övriga företag. 26 procent av företagen i de gröna näringarna tror att företagets lönsamhet kommer att öka de kommande tre åren, jämfört med 41 procent bland övriga företag.

Det är vanligare att företag inom de gröna näringarna vill växa genom att endast öka omsättningen, jämfört med övriga företag. För de övriga företagen är det betydligt vanligare att vilja växa även med att anställa.

Nästan hälften (45 procent) av företagen i de gröna näringarna upplever lagar
och myndighetsregler som ett stort hinder för företagets utveckling och tillväxt.
Motsvarande siffra för de övriga företagen är 24 procent. De regler som sticker
ut som stora tillväxthinder för dessa företag är miljöregler, plan- och byggregler
samt branschspecifika regler.

Växtkraft för de gröna näringarna

Rapportens omslag
Publikationsnummer:
0272
ISBN:
978-91-88601-94-0
Årtal:
2018