Industrins tillväxt och konkurrens­kraft

En studie som analyserar tillväxt och konkurrenskraft i industriföretag med 1–499 anställda.

Det går bra för svensk industri. Alla delbranscher inom industrin var konkurrenskraftiga under perioden 2011–2016. Bäst konkurrenskraft har life science, papper/massa, elektronikindustri och kemisk industri. Även när vi undersöker konkurrenskraften fördelat på län ser vi att industrin går bra. Samtliga län har en konkurrenskraftig industri. Men vilka branscher och regioner går det bäst för och hur står sig industrin jämfört med andra branscher? Det har vi tittat närmare på i denna rapport.

Industrins tillväxt och konkurrenskraft

Rapportens omslag
Pub.nr.:
2047
ISBN:
978-91-88601-62-9
Årtal:
2018