Mångfald och tillväxt i företag

En studie om sambandet mellan mångfald och tillväxt i små och medelstora företag.

Risken att gå miste om värdefull kompetens och därmed möjligheter till utveckling, innebär att företag behöver arbeta aktivt med att bredda sin rekrytering, men det är inte lätt. Oxford research fick i uppdrag att  undersöka sambandet mellan mångfald och tillväxt i små och medelstora företag. Rapportförfattarna lämnar rekommendationer till företag som vill utveckla sin rekryteringsbas och till Tillväxtverket och andra aktörer som vill bidra till utvecklingen. Studien är också läsvärd för den som arbetar med rekrytering i eller till företag.

Mångfald och tillväxt i företag

Rapportens omslag
Pub.nr.:
Rapport 0231
ISBN:
978-91-88601-28-5
Årtal:
2017