Behov av stöd hos nyanlända nyföretagare

Studien visar att behovet av stöd och information hos nyanlända som har startat eller är på väg att starta företag i viss utsträckning är samma som för andra nyföretagare i Sverige.

Det finns dock en del områden där utmaningarna kan vara större. Studien bygger på intervjuer med nio företagare.

Behov av stöd hos nyanlända nyföretagare

Rapportens omslag
Pub.nr.:
Rapport 0209
ISBN:
978-91-87903-89-2
Årtal:
2017