Utrikesfödda och företagens inter­nationalisering

I den här rapporten undersöks riktade initiativ som syftar till att små- och medelstora företag ska ta vara på utrikesföddas kompetenser och därmed lyckas bättre i sitt arbete att bli internationaliserade. Från studien kan man konstatera att insatser på området kan bidra till tillväxt och sysselsättning samt integration och mångfald.

Det finns ett positivt samband mellan andelen utrikesfödda i ett land och mängden utrikeshandel. Nya preferenser och kontaktnät leder till mer handel över gränserna. På företagsnivå kräver internationalisering att företaget har rätt kunskap, nätverk och strategi, samt att företaget befinner sig i en tillräckligt utvecklad fas och har en gångbar produkt. Att nå kunder och hitta samarbetspartners är en svårighet för många företag vid internationalisering. Utrikesfödda kan bidra i ett företag genom sociala nätverk och kontakter i hemlandet. Utrikesfödda kan även bidra med unik kompetens, till exempel goda språkkunskaper eller erfarenhet av affärer i ett annat land. Sådan kompetens är helt nödvändig för många utrikesaffärer.

Offentliga organisationer som vill utforma insatser för att tillvarata utrikesföddas potential behöver ta fram väl avgränsade insatser och lägga tillräckliga resurser på att identifiera och rekrytera lämpliga deltagare.

Utrikesfödda och företagens internationalisering. Ett kunskapsunderlag.

Rapportens omslag
Pub.nr.:
Rapport 0203
ISBN:
978-91-87903-63-2
Årtal:
2016