Migration, företagande och etablering

I studien har Tillväxtverket låtit kartlägga hur gällande lagar och regler ser ut för asylsökande och nyanlända som vill arbeta eller starta företag i Sverige. Studien tittar på vad reglerna får för konsekvenser och hur man kan förbättra möjligheterna för asylsökande och nyanlända att komma i arbete eller starta företag.

Migration, företagande och etablering

Rapportens omslag
Pub.nr.:
Rapport 0201 Rev A
ISBN:
978-91-87903-61-8
Årtal:
2016