Mångfald i näringslivet

Delrapport från Företagens villkor och verklighet 2014. En majoritet av småföretagen i Sverige drivs av män, varav de flesta är över 30 år och har svensk bakgrund.

Resultaten från undersökningen Företagens villkor och verklighet 2014 visar dock att företag som leds av kvinnor, unga och personer med utländsk bakgrund har en stor potential. Dessa företagare har till exempel högre tillväxtvilja än vad andra företagare har.

Den här publikationen är en fördjupning av rapporten Förutsättningar för konkurrenskraftiga företag och tar sin utgångspunkt i vem som leder företaget.

Mångfald i näringslivet

Rapportens omslag
Publikationsnummer:
Info 0594
Årtal:
2015