Kompetensförsörjning för nybörjare

Systemet kring kompetens­försörjning och livslångt lärande kan ibland kännas svårt att greppa. Här gör vi ett försök att reda ut vem som gör vad.

Vem gör vad inom kompetens­försörjning

Är du kanske ny på jobbet inom exempelvis en region eller en kommun? Eller är du en erfaren medarbetare som ska guida andra inom din organisation att lära sig mer om kompetens­försörjning? Oavsett vilket, här kan du enkelt få en bild av vilka aktörer som befinner sig på respektive nivå inom ett antal relevanta områden för kompetens­försörjning.

Aktörskartan nedan ger en överblicksbild och hjälper dig att navigera i ett snårigt system. Saknar du någon aktör? Hör av dig!

Styra

Vi vill med breda penseldrag beskriva vilka aktörer som styr kompetens­försörjning. Begreppet styra kan tolkas på olika sätt och det finns såklart en viss mån av styrning hos alla aktörer på samtliga nivåer. Med styra menar vi styrning via lagar och förordningar men också genom den nationella strategin för hållbar regional utveckling i hela landet.

Kommunerna styr till stor del över sina egna kärnverksamheter inom skola och utbildning. Det kommunala självstyret kan också överföras till en grupp av kommuner, det vill säga i olika former av kommun­samverkan.

Nationell nivå

 • Arbetsmarknads­departementet
 • Näringsdepartementet
 • Utbildningsdepartementet

Mellankommunal nivå

 • Kommunsamverkan

Lokal nivå

 • Kommuner

Påverka

Här har vi listat aktörer som på olika sätt arbetar för att påverka systemet kring kompetens­försörjning utifrån sina intressen eller på uppdrag av sina medlemmar. Intresse­organisationer som driver enskilda frågor finns på alla nivåer.

Med det sagt kan även offentliga aktörer som myndigheter, regioner och kommuner givetvis påverka både sig själva och andra.

Nationell nivå

 • Branschorganisationer
 • Fackliga parter
 • Näringslivsorganisationer
 • Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation
 • Studieförbunden i samverkan
 • Sveriges kommuner och regioner (SKR)

Regional nivå

 • Branschorganisationer
 • Näringslivsorganisationer

Lokal nivå

 • Branschorganisationer
 • Lokala branschråd
 • Näringslivsorganisationer

Analysera

Här presenteras aktörer som tar fram bland annat kunskapsunderlag och statistik. Ett arbete som är avgörande för utvecklingen av systemet kring kompetens­försörjning. Till exempel underlag om vilken kompetens som företag och offentliga aktörer behöver. Här hittar du också aktörer som tar fram prognoser och analyser för att anpassa utbildningar för framtidens kompetens­behov.

Det finns också forskningsinstitut och liknande som gör utvärderingar och analyser på uppdrag av regeringen. Näringslivsaktörer tar också fram olika underlag utifrån enskilda frågor.

Nationell nivå

 • Arbetsförmedlingen
 • Myndigheten för yrkeshögskolan
 • Skolverket
 • Statistiska centralbyrån
 • Tillväxtanalys
 • Tillväxtverket
 • Universitet och högskola
 • Universitetskanslersämbetet

Regional nivå

 • Arbetsförmedlingen
 • Regioner

Mellankommunal nivå

 • Kommunsamverkan

Lokal nivå

 • Kommuner

Vägleda

Här hittar du aktörer som på olika nivåer samverkar, kommunicerar och leder arbetet kring kompetens­försörjning. De behövs för att guida individer, företag, offentliga aktörer och andra inom systemet.

En stor del av vägledningen på lokal nivå handlar om att matcha efterfrågan och utbud av kompetens.

Nationell nivå

 • Arbetsförmedlingen
 • Folkbildningsrådet
 • Omställningsorganisationer
 • Tillväxtverket
 • Universitets- och högskolerådet
 • Universitetskanslersämbetet
 • Skolverket
 • Myndigheten för yrkeshögskolan
 • Bransch- och arbetsmarknadsråd

Regional nivå

 • ALMI
 • Arbetsförmedlingen
 • Bransch- och arbetsmarknadsråd
 • Regioner

Mellankommunal nivå

 • Kommunsamverkan

Lokal nivå

 • Arbetsförmedlingen
 • Kommuner

Utbilda

På samtliga nivåer finns det genomförande aktörer. De som faktiskt utbildar Sverige! Inom detta område hittar du allt ifrån aktörer som bedriver grundskole­verksamhet till de som anordnar yrkes­utbildning för vuxna.

Nationell nivå

 • Arbetsförmedlingen
 • Omställningsorganisationer
 • Privata aktörer
 • Universitet och högskola
 • Yrkeshögskola

Regional nivå

 • Arbetsförmedlingen
 • Folkhögskola
 • Privata aktörer

Mellankommunal nivå

 • Gymnasieförbund
 • Kommunsamverkan

Lokal nivå

 • Arbetsförmedlingen
 • Civilsamhällesorganisationer
 • Kommuner
 • Lärcentrum
 • Privata aktörer
 • Studieförbunden
 • Yrkeshögskola

Finansiera

Här hittar du de aktörer som delar ut grundfinansiering av utbildning på olika nivåer men också finansiering genom olika typer av projekt, EU-medel och andra utvecklings­medel.

Företag finansierar ofta helt eller delvis kompetensutveckling av egen personal.

Nationell nivå

 • Arbetsförmedlingen
 • Folkbildningsrådet
 • Myndigheten för yrkeshögskolan
 • Skolverket
 • Svenska ESF-rådet
 • Tillväxtverket
 • Universitets- och högskolerådet
 • Vinnova

Regional nivå

 • Regioner
 • Regionalfonden
 • Socialfonden

Lokal nivå

 • Företag
 • Kommuner