Levande lokalhistoria

Alla orter har en historia som är värd att lyfta fram. Den kan göras levande för skolbarn genom att jobba praktiskt mellan ämnen. När man vet mer om vad som hänt på platsen där man bor ökar engagemanget. Det kan på sikt även bidra till en positivare upplevelse av sin hembygd och en ökad delaktighet i samhället.

Illustration med talbubblor.

Kort om metoden och förväntat resultat

 • Levande lokalhistoria i skolan är en samverkansmetod för att skapa delaktighet i det gemensamma kulturarvet, som betonas mer i läroplanen för 2022 än tidigare.
 • Genom att göra guidade besök på lokala besöksmål och arbeta konkret med historien i skolan får eleverna en starkare koppling till platsens och tidigare generations historia

Förutsättningar för att lyckas

 • Rätt personer med vilja och engagemang för arbetet.
 • En samverkansgrupp där representanter från skola och kultur och fritid ingår.
 • Tid till att leta och bearbeta material så det passar olika åldersgrupper

Steg för steg

Förbereda

 • Hitta rätt personer som ska ta fram material och komma med idéer på aktiviteter.
 • Skapa ett forum där material kan delas digitalt med pedagoger.

Genomföra

 • Samla in material som kan användas till en digital materialbank. Bearbeta skriftliga källor, spela in äldre människors historier och skriv ner dem samt leta fram bilder.
 • Arrangera guidade besök på lokala besöksmål för eleverna.
 • Fortsätt jobba med de olika temana hemma i klassrummet.
 • Arbeta ämnesövergripande och involvera till exempel svenska, bild, slöjd och hemkunskap.
 • Ta fram aktiviteter anpassade för varje årskurs och skapa ett årshjul som översikt.
 • Aktiviteter kan vara att spela in filmer, skapa adventskalendrar med historiska händelser, skriva egna berättelser, sy kläder på slöjden, leka gamla lekar, laga mat från gamla recept.
 • För lägre årskurser och förskoleklass kan man börja smått, till exempel med att gissa vad gamla bruksföremål användes till förr.
 • Se över löpande att aktiviteterna överensstämmer med läroplanen.

Sammanställa

 • Visa upp och ha utställningar med elevernas samlade alster.

Samarbetspartners

 • Pedagoger på kommunens grundskolor är involverade i arbetet och använder sig av materialet i kunskapsbanken.
 • Forskare och pedagoger inom historia och pedagogik kan gärna involveras i projektet för ökat stöd och nya perspektiv.
 • Bibliotek och kultur och fritid samverkar och bidrar med sina kompetenser.
 • Museer, hembygdsgårdar och andra kulturella verksamheter deltar vid besök och kan även bidra med material till kunskapsbanken.

Kontakt

Ann-Britt Lilja

Eda kommun

fornamnfornamn.efternamn@edu.eda.se

Ann-Christin Rönning

Eda kommun

fornamn-fornamn.efternamn@eda.se