Digital kulturskola

När kultur och teknik möts leder det till kreativitet, nya idéer och att nya ungdomsgrupper lär känna både kultur och teknik på ett nytt sätt. Det behöver inte vara komplicerat att skapa digitala inslag i en traditionell kulturskola.

Illustration av digitala pixlar

Kort om metoden och förväntat resultat

 • En digitaliserad kulturskola kan ha kurser i kreativ programmering, digitalt musikskapande, kulturcrew (ljud- och ljusteknik) eller annat som ligger i gränslandet mellan kultur och teknik.
 • Med de digitala inslagen får man ett större utbud som når nya målgrupper och man skapar plats för nya idéer. Kommunens barn och unga får nya slags fritidsaktiviteter att ägna sig åt, och mycket kan man enkelt fortsätta med hemma.

Förutsättningar för att lyckas

 • För att lyckas behövs rätt kompetens som svarar upp mot digitaliseringen. Rätt personer som håller i kurserna är därför viktiga. Det behövs även en budget för inköp av ny teknik.

Steg för steg

Förbereda

 • Se till att ledningen är med på noterna och att verksamheten själv vill bli digitaliserad.
 • Besök andra verksamheter som har infört digitala kurser och aktiviteter för att få inspiration.
 • Se till att det finns ungdomsledare och lärare med rätt IT-kompetens och en vilja att lära ut och lära av eleverna. Annars krävs rekrytering och/eller kompetensutveckling.
 • Se till att rätt förutsättningar finns för den nya tekniken, med rätt nätverk och liknande.

Genomföra

 • Anställ eller utse en projektledare.
 • Skaffa den utrustning som behövs: Ipads, bärbara datorer där koden programmeras samt digitala musikmaskiner, beatboxmaskiner eller annat.
 • Se över möjligheten att låna utrustning av andra verksamheter.
 • Skapa kurser i programmering, musikskapande eller annat.
 • Jobba över gränserna och tänk till hur kultur och teknik kan vävas samman.
 • Se till att löpande hitta inspiration för nya idéer i kurserna.
 • Ta gärna in inspirationsföreläsare för både personal och elever. Det finns mycket spännande som händer inom det digitala området.
 • Samarbeta gärna med lärare i grundskola och gymnasium, de har ofta många som är duktiga på programmering. Även äldre elever kan sommarjobba som lärare för yngre elever.

Samarbetspartners

Andra aktörer inom det digitala området, som , kan hjälpa till med inspiration och kunskap. Det är värdefullt att få konkreta tips om hur man kan ordna det praktiska med lokaler och förvaring av utrustning.

Uppföljning

 • Mät hur många och vilka elever som går kurserna. Ta reda på om de är intresserade av att lära sig annat inom det digitala området.
 • Följ upp om aktiviteterna har lett till att de uppsatta målen har uppnåtts.

Kontakt

Peter Wiker
Hällefors kommun

fornamn.efternamn@hellefors.se