Tre kommuner i norr lyfter unga

Arjeplog, Boden och Dorotea kommuner har i tre år anställt ungdomskonsulenter i projektet Youth Up North. De vill öka ungas inflytande över platsen där de bor. Ett resultat är att på bara två månader, från idé till verklighet, lyckades Arjeplog fixa en efterlängtad utomhusbana för innebandy.

Tre ungdomar samtalar runt ett bord. En kille står upp.

Oliwer Karlsson är projektledare i Youth Up North och berättar att han jobbar för att unga ska våga drömma stort och se att förändring kan ske även i de mindre kommunerna. Maktordningar i samhället kan vara en käpp i hjulet för unga, speciellt i landsbygder där det inte alltid finns samlingsplatser där unga kan träffas.

– Vi lever i urbana normer, åldersmaktsordningar, könsfördelningar. Det handlar om att vända perspektiv, säger Oliwer Karlsson, projektledare på Youth Up North.

Genom att ungdomskonsulenterna i projektet arbetar brett i kommunen banas vägen för ett arbetssätt för ett mer jämlikt och demokratiskt samhälle. Vad innebär det i praktiken? Amanda Hansson, ungdomskonsulent i Dorotea berättar:

– Vi jobbar med övergripande samarbeten så det handlar om allt från näringsliv till skolan, även studieförbund. Vi involverar så många parter i kommunen som möjligt. Det stärker både projektet och dem vi samarbetar med, säger Amanda Hansson.

Arbetet kan tyckas svårt att kombinera med just ungdomars sätt att delta. Många parter ska samarbeta med varandra och ungdomarnas idéer ska gå från papper till verklighet. Det kräver tid, energi och kommunikation som kanske inte alltid går så fort. Två olika världar möts och då behöver man bra verktyg för ett bra samspel.

Smarta sätt för att involvera unga

För att samla unga, ge unga ökat inflytande och öka delaktigheten har Magnus Ranberg, ungdomskonsulent i Arjeplog tips.

– Unga ska kunna ha en tydlig kontaktyta eller person att visa sina idéer, att man vet precis vem man ska kontakta, säger Magnus Ranberg.

Komma ut till ställen där unga befinner sig är också väldigt viktigt, samt att vara på just de platser där unga finns för att tydligt visa att man är där för att hjälpa till.

– Det är viktigt att åka till ungdomsgårdar, då fångar jag upp idéer och är det en konkret idé tar jag med mig, säger Wille Dahl, ungdomskonsulent i Bodens kommun.

Gör de ungas röster hörda

Projektet är i sitt slutskede och ska summeras i en erfarenhetskonferens i mars 2023. Vad har ungdomskonsulenterna fått göra under dessa tre år?

– Vi har skapat nya mötesplatser mellan vuxna, politiker och tjänstepersoner. Sedan handlar det såklart om att möta unga, främst på deras egen arena och hos oss har det blivit en ungdomsgård. Vi har också kommit i gång med ett ungdomsgårdsråd, säger Amanda Hansson, ungdomskonsulent i Dorotea.

Magnus Ranberg berättar om ett initiativ som kommit direkt från ungdomarna i Arjeplogs kommun. Han blev kontaktad av två ungdomar för att de ville kunna spela innebandy utomhus. De frågade om vi kunde undersöka möjligheterna att bygga en plan.

– Vi hade telefonmöten kring det, var den skulle kunna ligga, hur stor, vad som behövdes och sökte externa pengar för detta. Med hjälp av lokala ideella kunde vi bygga, så planen stod klar efter två månader, berättar Magnus, ungdomskonsulent i Arjeplog.

Wille Dahl ger avslutande reflektioner gällande just ungdomskonsulenters plats i samhället och hur viktigt det är att ha en i kommunen.

– Barnkonventionen blev lag för ungefär 1,5 år sedan och det står fastställt att man ska involvera barn i beslutsprocessen. Min dröm är att alla Sveriges kommuner skulle kunna ha ungdomskonsulenter. Får man in det tankesättet i en kommun har man redan vunnit mycket, säger Wille Dahl, ungdomskonsulent i Boden.

Unga ska var med och utveckla kommunerna

Youth Up North är ett projekt som vill stärka ungas inflytande och delaktighet för en levande landsbygder, där unga vill bo kvar och ha en aktiv roll för att utveckla kommunen och bidra i samhällsutvecklingen. Projektet drivs av föreningen Youth 2030 Movement som samarbetar med Bodens kommun, Arjeplog kommun och Dorotea kommun.