Nya företag behöver nya lösningar

Nyföretagarcentrum kan företagande och har en stark tro på potentialen hos utrikes födda. Under flykting­krisen ställde de om sin verksamhet för att hitta nya sätt att nå ut. Allt för att förverkliga visionen om att alla drivna entreprenörer ska få chans att starta och driva företag i Sverige.

Harry Goldman

Harry Goldman, Nyföretagarcentrum

 I samband med flyktingvågen gjorde Nyföretagarcentrum särskilda insatser för att nå ut till utlandsfödda och nyanlända. Stöd, information och rådgivning nådde över 4 500 utlandsfödda under 2020. Under samma år var 5 procent av de företag som startades genom Nyföretagarcentrum grundade av nyanlända.

– Just bland utrikes födda finns det en enorm potential. Vi måste inse att det här är människor med resurser. Inte låta dem gå arbetslösa och vänta på jobb. Nya företag är nyckeln till ekonomisk utveckling, jämställdhet och snabbare integration. Fler borde se storheten i småföretagen, säger Harry Goldman grundare av och vd för Nyföretagarcentrum som drivit verksamheten under 30 års tid.

Lokala företagsnätverk en nyckel för att nå utrikes födda

Nyföretagarcentrums idé är att skapa livskraftiga nya företag med en hög överlevnad, hållbara företag som kan växa och utvecklas. För att nå ut till målgruppen utlandsfödda fick Nyföretagarcentrum se över sina invanda processer. I Nyföretagarcentrums nätverk finns människor med olika kompetens, bakgrund och intressen. Gemensamt är deras kunnande om företagande, och ett brinnande intresse för att hjälpa andra.

– Den här är en målgrupp som kämpar för att komma in i samhället. Genom att möta dem på hemmaplan och koppla ihop dem med rätt personer, hjälper vi dem att komma i gång med sitt företagande, säger Harry Goldman.

Rådgivare med engagemang anpassar lösningen till individen

En viktig lärdom i projekten som riktar sig mot utrikes födda är att det inte finns en lösning som passar alla. Insatserna behöver individanpassas och en rådgivare behöver både ha engagemang och hög kompetens om företagande med sig i processen.

– Varje människa har olika behov och förutsättningar. Därför måste vi anpassa oss, inte bara när vi utbildar blivande företagare. Vi behöver också finnas tillgängliga och svara på frågor. Och det här är ingen språkfråga. Det handlar mer om att omge sig med människor med stort engagemang och hjärta, säger Harry Goldman.

Följ upp och utveckla verksamheten med hjälp av undersökningar

Genom att hela tiden följa upp de insatser som genomförs och göra undersökningar utvecklar Nyföretagarcentrum sin verksamhet löpande. På så sätt får de hela tiden ny kunskap om hur de kan arbeta för att nå ut och stödja blivande företagare på rätt sätt.

Företag och jobb där de verkligen behövs

Nyföretagarcentrums framgångar bygger på att företagen de hjälper fortsätter att växa och utvecklas. När de stöttar nyanlända i att starta företag i sin hemort bidrar de med fler jobb där de verkligen behövs, det skapar både integration och ekonomisk utveckling i samhället.

– Alla som har en idé och vill starta eget företag är välkomna till oss. Framför allt riktar vi oss till ungdomar, kvinnor samt utrikes födda och nyanlända. Utan ungdomarna har vi ingen framtid. Många av de utrikes födda och nyanlända har redan företagandet i sig. De behöver bara hjälp att komma igång här i Sverige, avslutar Harry Goldman.

Fakta om Nyföretagarcentrums tre projekt

  • Projektnamn: Nyföretagarhjälpen, Stöd till nyföretagande för kvinnor med utomeuropeiskt ursprung och Utrikes födda kvinnors företagande.
  • Projektägare: Stiftelsen Svenska Jobs and Society / NyföretagarCentrum Sverige
  • Projektet drevs i: hela Sverige.
  • Kontaktperson: Harry Goldman, NyföretagarCentrum Sverige