Norsjö får unga att välja just Norsjö

För att unga människor ska kunna bo kvar på en ort ska de känna till den lokala arbetsmarknaden och veta vilka vägval de behöver göra för att kunna skapa sig en framtid i kommunen. Det har Norsjö kommun tagit fasta på när de skapat inspirationseventet Framtidsdagarna.

Faktaruta

Invånare: 3 962 personer (30 juni 2020)
Projektägare: Norsjö kommun
Projekttid: 2018-2020
Total kostnad: Cirka 100 000 kronor

Kontakt

Beatriz Axelsson, Tillväxtchef Norsjö kommun
E-post: fornamn.efternam@norsjo.se

På 30 sekunder

  • Under Framtidsdagarna får skolelever i årskurs 8, 9 och SI (Språkintroduktionsprogram på gymnasium) kunskap om vilka möjligheter som finns för dem på den lokala arbetsmarknaden i framtiden.
  • Dag ett får eleverna besöka några av ortens företag som på ett lättsamt sätt ger eleverna en inblick i hur det är att arbeta hos företaget.
  • Dag två får eleverna besöka en mässa där företag och utbildningsanordnare visar upp vilka yrken som finns och vilka utbildningar som eleverna behöver för att få ett jobb hos något av de lokala företagen.
  • Framtidsdagarna avslutas med en inspirationsföreläsning. År 2019 var det Axel Schylström, känd från Idol, som inspirerade ungdomarna med sin rörande historia om hur han lyckats nå framgångar trots sin brännskada som han fick i en tågolycka.

Om projektet

Det lyser av engagemang från ögonen på tillväxtchefen Beatriz Axelsson och studie- och yrkesvägledaren Linnea Pedersen när de berättar om arbetet med Framtidsdagarna. Det är tydligt att det finns ett gott samarbete dem emellan och det är också något som de tillsammans lyfter som den viktigaste framgångsfaktorn för ett evenemang som Framtidsdagarna. Alla medarrangörer drivs av engagemang och gemensamma mål.

Framtidsdagarna är en del av kommunens långsiktiga handlingsplan för samverkan mellan näringsliv och skola. Att eleverna ska känna till den lokala arbetsmarknaden står i läroplanen, men Linnea Pedersen anser att Framtidsdagarna är en konkret insats som i praktiken ökar elevernas kännedom om lokala arbetsgivare.

Att få fler unga att vilja bo och arbeta i Norsjö är en viktig fråga för kommunen och en förutsättning är att eleverna har en känsla för hur framtiden kan se ut när det gäller arbete. Företagen har också insett att de behöver vara attraktiva för att kunna rekrytera unga människor och på så sätt säkra kompetensförsörjningen på sikt, enligt Beatriz Axelsson.

Evenemanget har arrangerats av kommunen årligen sedan 2017, men med de medel som projektet "Utveckling av näringslivet och företagsklimatet i Norsjö kommun - Företagsklimat Norsjö" tillfört har kommunen kunnat utveckla Framtidsdagarna till något som företagen och eleverna tycker är bra. Något som också syns i den utvärdering som vi gjorde efter Framtidsdagarna 2019, säger Beatriz Axelsson.

Rekryteringsmässan var väldigt givande. Jag som snart ska välja till gymnasiet fick en ännu klarare bild av vad jag ska välja så jag är väldigt nöjd.”

”Man får en större inblick i vad företagen gör och man får en bredare syn på ett arbete och inser att det inte bara är en enda tjänst som behövs. Citat från elever på Framtidsdagarna.

Aktiviteter

  • Låt elever och företag delta i planeringen för att säkerställa att Framtidsdagarna blir bra för målgruppen.
  • Lägg fokus på att få till en bra och engagerad arbetsgrupp med representanter från näringslivet, lärare, studie- och yrkesvägledare och näringslivsutvecklare. Planeringen och samarbetet bidrar även till att arbetsgruppen får god kännedom om varandras olika områden.
  • Jobba för att engagera lärare som i sin tur engagerar eleverna inför evenemanget.
  • Det är viktigt att annonsera lokalt om att evenemanget äger rum. 2019 besökte även andra arbetssökande personer utanför skolans verksamhet mässan. Det är viktigt att inte utesluta den målgruppen då de också är viktiga för bygdens kompetensbehov.

Resultat och lärdomar

  • I den utvärdering som gjordes efter Framtidsdagarna framgår det att både elever och företag som deltog var nöjda med dagarna som helhet. 75% av ungdomarna svarade att mässan och föreläsningarna var intressanta eller mycket intressanta.

Text