Myndighetsnätverk – en framgångssaga

Det började med att landshövdingen såg ett behov av att samordna länets nationella myndigheter. Myndighetsnätverket ska stärka samarbetet mellan myndigheterna och visa att Jämtlands län är intressant att bo och arbeta i.

– Vi hade gemensamma problem och såg vikten av att göra något tillsammans, säger Maria Anstett-Rim på Länsstyrelsen Jämtlands län.

Fyra personer står vid ett bord och samarbetar.

I Jämtlands län finns ett 40-tal statliga myndigheter med drygt 3 500 anställda. Tio av myndigheterna, liksom Östersunds kommun, ingår just nu i myndighetsnätverket. Fler är intresserade av att ansluta.

Vad är syftet med myndighetsnätverket?

– Vi ville få till en djupare samverkan i länet, genom att myndigheterna lär och inspireras av varandra och genom att samarbeta för att underlätta till exempel rekryteringar eller gemen­samma utbildningar.

– Nätverket stärker och utvecklar länet. Om vi kan visa hur bra vi jobbar i länet och gör det här till en attraktiv miljö, kan det leda till att fler myndigheter placeras här och att fler vill bo och jobba här, säger Maria Anstett-Rim, som är utvecklare och utredare på Länsstyrelsen Jämtlands län.

Hur jobbar ni inom nätverket?

– Vi ordnar aktiviteter, där myndighetsfestivalen är den största. Nätverket startade för två år sen som ett projekt, men går nu över i ordinarie verksamhet. Vi på länsstyrelsen fortsätter att ha ett övergripande ansvar. De myndigheter som ingår lägger både tid och pengar i nätverket.

– Kärnan i nätverket är vår "creative board", där samarbetsformerna och idéerna utvecklas. Alla myndigheter finns representerade och bidrar med sina kunskaper och erfarenheter. Sen har vi flera olika arbetsgrupper som jobbar med till exempel myndighetsfestivalen, myndighets­spaningar, kommunikation eller kompetensutbyte, säger Maria Anstett-Rim.

Hur har det gått och hur ser framtiden ut?

– Att myndighetsnätverket skulle bli så här bra hade jag aldrig kunnat tro. Vi har upptäckt vad olika myndigheter kan och vad vi kan samarbeta om. Det kan handla om att delta på andra myndigheters myndighetsspaningar, tillsammans skapa en veckas myndighetsfestival, göra en gemensam film om den statliga värdegrunden eller att ha en gemensam webb med rekryteringssida. Det här är en framgångssaga som går långsamt, men säkert, framåt.

– En idé vi vill utveckla är myndighetshubbar, där medarbetare från olika myndigheter kan sitta tillsammans. Vi har många medarbetare som jobbar i Östersund, men bor på andra håll i länet. Tänk att ha arbetsplatser i till exempel Sveg eller Strömsund! Det skulle verkligen vara att jobba för hela länets utveckling, säger Maria Anstett-Rim.

Det här gör Myndighetsnätverket

Myndighetsfestivalen

En aktivitetsvecka med föreläsningar, diskussioner och workshops. Första året arrangerades fysiska träffar. Myndigheterna bidrog med varsin programpunkt på temat organisationskultur. Årets festival var digital och hade temat framtidens arbetssätt.

Myndighetsspaningar

Enskilda workshops som olika myndigheter ansvarar för. Myndigheterna kan lyfta något som de är särskilt bra på eller utmaningar de står inför. Försäkringskassan och Statens Servicecenter har haft en workshop om hur de jobbat med ständiga förbättringar enligt Lean-metoden och Tillväxtanalys har delat med sig av erfarenheter från sin digitali­serings­resa. Mittuniversitetet och Arbetsförmedlingen ska prata om framtidens arbetstagare, medan Folkhälsomyndigheten pratar om kriskommunikation i praktiken.

Kompetensutbyte

Handlar om att låna medarbetare av varandra. Nätverket har redan hjälpt länsstyrelsen i Västerbotten med extra medarbetare för att hantera krisstöd.

Gemensamma utbildningar

Exempel på innehåll är den statliga värdegrunden eller att leda på distans.

Framtida myndighetshubb

Det pågår diskussioner i nätverket om en gemensam fysisk och digital myndighetshubb, med fokus på utveckling och innovation, för medarbetare vid olika myndigheter. Det finns även planer på att ha gemensamma myndighetshubbar runt om i Jämtlands län.

Gemensamt manifest

Det ska leda Myndighetsnätverket framåt i arbetet.

Vill du utveckla ett myndighetsnätverk?

  • Börja med att utveckla dialogerna mellan myndigheterna, exempelvis vid mötena mellan landshövdingen och länets myndighetschefer. Identifiera gemensamma problem och frågeställningar.
  • Starta samarbetet med en liten fråga och låt nätverket växa fram från det. I Jämtlands län var den ”lilla” frågan svårigheterna att rekrytera rätt kompetens.
  • Använd digital teknik när det gynnar samarbetet. Det kan leda till fler och effektivare möten och möjliggör för fler att vara med och slippa resa.
  • Alla myndigheter måste få möjlighet att vara med och bidra utifrån sina förutsättningar både vad gäller tid och ekonomiska resurser.