Kraften i gruppen – en hävstång för nya företag

Förebilder och ambassadörskap var i fokus i Internationella kvinnoföreningen i Malmös projekt Business Navigation in Sweden 2.0. Projektet har gjort det möjligt för nyanlända kvinnor att starta flera nya företag i Sverige.

Ann Sandström

Den metod som användes i projektet gick ut på att utbilda deltagarna i företagande, ge individuell rådgivning och att sätta dem i kontakt med en inspirerande mentor.

- Vårt fokus var att möjliggöra ett entreprenörskap för alla de nyanlända kvinnor som vill starta företag men som av någon anledning inte tagit steget eller som kanske skulle trilla mellan stolarna i systemet, säger projektledaren Ann Sandström.

Tanken var att projektet skulle ge nyanlända kvinnor som ville starta företag i Sverige tillgång till redskap för att kunna navigera mot att bli företagare. Projektledningen arbetade hårt med att synliggöra kvinnorna för alla som arbetar med att främja företagande i regionen. De bjöd även in akademin och den privata sektorn till samarbete. Det fanns en stor generositet och önskan från alla parter att hjälpa till vilket gav konkreta resultat som kontorsplatser och konferensrum som deltagarna fick tillgång till.

- Det har också varit viktigt att samla och stärka gruppen så att deltagarna kunde behålla farten och tron på sig själva. Viljan att driva företag har stor betydelse. Det fanns en så stor glädje hos deltagarna över att hitta så många likasinnade. Alla var entreprenörer med affärsidéer och de ville göra liknande resor, fast på olika håll i Sverige, berättar Ann Sandström.

- Att skapa en miljö där deltagarna kunde vara stöd, inspiration och ambassadörer för varandra var något som byggde ett förtroende inifrån. Vi gjorde också studiebesök hos kvinnor som har startat eget företag och kunde berätta om sin resa. Helt plötsligt fanns en palett av möjligheter!

Tillväxtverket har på uppdrag av regeringen finansierat 13 projekt för att främja nyanländas företagande i Sverige under 2016–2019. Projektet Underlätta för Nyanlända att starta företag i Sverige II är en fortsättning på ett pilotprojekt som genomfördes inom ramen för Tillväxtverkets program Snabbspår för nyanlända företagare.

Fakta om projektet

  • Metod: Utbildning i företagande och individuell rådgivning i kombination med ett omfattande nätverksprogram. Projektet ger nyanlända kvinnor som vill starta företag i Sverige tillgång till redskap för att kunna navigera mot att bli företagare.
  • Målgrupp: Nyanlända kvinnor som vill starta företag i Sverige
  • Projektägare: Internationella kvinnoföreningen, LRC för kvinnor i Malmö
  • Projektperiod: 2017-05-01–2019-12-16
  • Kontaktperson: Ann Sandström, Internationella kvinnoföreningen