Jämställdhet med geografi-glasögon

Platsen har betydelse. I ett stödmaterial till andra myndigheter har Jämställdhetsmyndigheten skrivit in plats som ett av flera perspektiv att ta hänsyn till.

– Plats har betydelse för att genomföra jämställdhetspolitiken, säger Sara Nilsson, Jämställdhetsmyndigheten.

Två keramiker vid sina alster

Jämställdhetsmyndigheten har utvecklat ett stödmaterial till det 50-tal myndigheter som jobbar med att ta fram en inriktning för arbetet med jämställdhetsintegrering. I stödmaterialet delar Jämställdhetsmyndigheten med sig av erfarenheter och tips om processer, mål och effekter.

– Vi vill bidra med vårt perspektiv. Vi säger till myndigheterna hur viktigt det är att ha flera perspektiv i problemanalysen. Det finns fler maktordningar än kvinnor och män, som etnicitet, ålder eller var i landet du bor, säger Sara Nilsson, utredare vid Jämställdhetsmyndigheten.

Med ett par enkla meningar belyser Jämställdhetsmyndigheten platsens betydelse. Större än så behöver utrymmet i stödmaterialet inte vara. Det handlar om att just ge exempel på perspektiv som kan påverka analysen.

Jämställdhet skiljer sig i landet

"Det finns dessutom skillnader i villkor och möjligheter för kvinnor och män som kan härledas till var i landet du bor. För en träffsäker insats behöver platsens betydelse för myndighetens verksamhet klarläggas."

Ur Utforma myndighetens inriktning för jämställdhetsarbetet.

Sara Nilsson ger exempel på hur det geografiska perspektivet har betydelse för jämställdheten.

– När det kommer till mäns våld mot kvinnor spelar det roll hur långt man har till polisen, eller till närmaste kvinnojour. Det är viktigt att skyddsnätet finns över hela landet, säger hon.

Hon vet inte om det geografiska perspektivet får genomslag hos alla myndigheter som tar fram inriktning för jämställdhetsintegrering. De som enligt sina instruktioner ska verka utifrån regionala förutsättningar har troligen lättare för att anamma ett geografiskt perspektiv än andra. Ytterst ser Sara Nilsson att det handlar om en demokratifråga, att all offentlig makt utgår från folket.

– Var kvinnor och män bor ska inte vara avgörande för deras villkor eller rättigheter, säger hon.

Vad är jämställdhetsintegrering?

Sverige har i snart 30 år använt jämställdhetsintegrering för att uppnå ett jämställt samhälle. Strategin innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska finnas med i det ordinarie arbetet inom offentlig verksamhet, istället för som ett spår vid sidan om.

Den här artikeln ingår i en serie med tips från kommuner och myndigheter, från regioner och länsstyrelser som lyfter landsbygder. Tillväxtverket arbetar för att stärka utvecklingen av Sveriges landsbygder och vill sprida kunskap som finns och som fler har nytta av.

Kontakt

Evelina Selander
Tillväxtverket
08 681 94 65

Sara Nilsson
Jämställdhetsmyndigheten,
070-784 74 70