Involvering är en god investering

För att utveckla en affärsidé och starta företag behövs långsiktiga insatser. Projektet Uppväxlat Fast Track har gjort det möjligt för nyanlända kvinnor och män att snabbare komma igång med sitt företagande genom branschnära utbildningar och relationsbyggande. Samira Savarani, projektledare på Göteborgs Stad Västra Hisingen, berättar hur arbetet har gått till.

Samira Savarani

Projektet Fast Track riktade sig till nyanlända kvinnor och män. Deras metod gick ut på att utbilda deltagarna i företagande och också att ge dem individuell rådgivning. De hade en företagarskola med olika branschinriktningar som till exempel livsmedel, tjänsteföretag och kreativa kulturella näringar.

- Målet med vårt projekt var att fler nyanlända kvinnor och män skulle komma ut i företagande på kortare tid än tidigare, säger Samira Savarani.

Att möta målgruppen på plats var viktigt för att skapa tillit och förtroende redan från början. Det handlade också om att tidigt ta reda på vilka behov som fanns.

- Vi såg till att verkligen förstå personernas utmaningar, göra en rejäl behovsanalys och anpassa kursinnehållet efter det. Tillit och förtroende följer sedan med hela vägen, under och efter kursen.

Samira Savarani menar att förankring av projektet är viktigt för att kunna ge deltagarna ett långsiktigt stöd. När projektet Uppväxlat Fast Track skulle avslutas valde stadsdelen göra det till en permanent del av verksamheten.

- Det gäller att involvera andra delar av organisationen på ett tidigt stadium och kommunicera projektets utveckling till alla som jobbar med liknande frågor. På det sättet skapar vi förutsättningar för att deltagarna ska få fortsatt stöd även efter att projektet har avslutats.

Tillväxtverket har på uppdrag av regeringen finansierat 13 projekt för att främja nyanländas företagande i Sverige under 2016–2019. Uppväxlat Fast Track var ett av dessa projekt.

Fakta om projektet

  • Metod: Utbildning i företagande och individuell rådgivning. Företagarskola med olika branschinriktningar som exempelvis Grönt företagande, Tjänsteproduktion, Kreativa näringar, Socialt företagande, Matinriktat företagande, Innovation samt Export/import.
  • Målgrupp: Nyanlända kvinnor och män som vill starta och driva företag
  • Projektägare: Göteborgs Stad Västra Hisingen
  • Projektperiod: 2017-09-01–2019-12-16
  • Kontaktperson: Samira Savarani, Göteborgs Stad Västra Hisingen