Höga kusten lyfter landsbygdstalare

För tionde året ordnar fyra kommuner i Höga kusten en konferens med landsbygder som tema. I år var framtidens mat i fokus. På scenen fanns allt från trendspanare till fiskodlare på land. Det lockade många.

mat och dator på ett bord

Under två dagar i september varje år möts politiker, organisationer och tjänstemän för att låta sig inspireras i frågor som lyfter landsbygder. Konferensen är regional och besökare från närområdet kommer dit, men också en del långväga.

Engagerade talare och publiken möts i pauserna för att diskutera vidare. I år handlade en del av programmet alltså om utmaningar kring livsmedelsförsörjning, när det är kris eller krig och vad vi ska göra om vi inte kan importera mat.

– Konferensen är ett forum för att träffa likasinnade. Vi satsar mycket på ämnen och föreläsare som lockar, säger Eva-Lotta Öberg, huvudarrangör för Härnösands kommun.

Fyra kommuner och Leader är värdar

Det är Härnösand, Örnsköldsvik, Kramfors, och Sollefteå kommuner som genomför konferensen som turnerar runt i de olika kommunerna. I år hölls den i Härnösand. Leader Höga kusten som arbetar med landsbygdsutveckling är också med och samverkar.

En av talarna var Johanna Ståhl, chefredaktör på miljömagasinet Camino som trendspanade om tankar kring hållbar mat. Kommer det vara så att vi äter myror i framtiden? Troligtvis inte, men tur då att det finns så många andra idéer.

– Vi vill även inspirera till att "glo och sno", se hur andra gör och plocka med sig idéerna hem till den kontext man är verksam. Konferensen är ett bra forum för alla som ser landsbygders stora potential, säger Eva-Lotta Öberg.

Företaget Agtira i Härnösand jobbar till exempel med vattenbruk, akvaponi, som innebär att fisk och växter odlas tillsammans i ett kretslopp, och att växterna får näring från fiskens avfall. Agtira vill etablera sig på flera ställen och använda spillvärme från annan verksamhet för en hållbarare odling framöver. Det var en inspiration från scenen.

Lyfter lokala talare

Varje kommun använde sig av lokala exempel och lyfte fram sina egna talare. Flera i publiken blir gripna när de lyssnar till Johanna Westberg från Örnsköldsvik. Hon är verksam i en ryttarförening där hon hjälper ungdomar med psykisk ohälsa att ta ansvar och känna sig behövda i stallen.

Konferensen innehöll många öppna hjärtliga samtal och det fanns en stolthet och värme mellan publik och scen.

– Det var så kul med många yngre föreläsare, som alla fick vara med och bidra till stoltheten, säger Eva-Lotta Öberg, huvudarrangör från Härnösands kommun.

Konferensen visar att det finns många idéer i landsbygder och att möjligheterna är stora. Den är ett utmärkt koncept för alla som vill nätverka, ställa frågor och överraskas. Trots att det inte var myror på menyn.

Vad gör Leader Höga kusten?

Leader Höga Kusten verkar för landsbygdspolitiska frågor och stöttar projekt där näringsliv, ideella och offentliga organisationer tillsammans arbetar för att utveckla landsbygder. Leader finns i flera kommuner och finansernas av EU.