Grupp med mandat lyfter Agenda 2030

Nya sätt att samarbeta i Uppsala län har målet att skapa Sveriges bästa landsbygdskommuner. Fler informella beslut mellan kommuner, Region Uppsala och länsstyrelsen gör bland annat att klimatfrågan och landsbygder går mer hand i hand.

Buss kör över bro

Detta sätt att samarbeta heter Partnerskap för landsbygdsutveckling och växte fram under EU:s förra programperiod, då länsstyrelsen hade i uppdrag att förankra EU:s landsbygdsprogram i länet. Uppsala län är idag faktiskt det län som har flest boendes i landsbygder.

2019 började gruppen att arbeta på ett mer informellt sätt där regionen, länsstyrelsen och två kommuner kunde styra agendan själva. Nätverket började därefter träffas flera gånger per år med målet att förankra både landsbygdsprogrammet och den regionala utvecklingsstrategin för att nå målen med Agenda 2030.

Varje möte har ett specifikt tema, till exempel extern finansiering, hur vi kan arbeta för att ersätta fossila drivmedel med förnybara eller hur vi kan göra det lättare att resa klimatsmart, säger Ted Bergman från länsstyrelsen i Uppsala.

Alla på mötet har mandat att fatta beslut

Till mötet bjuds sammanlagt 160 personer från olika organisationer kopplade till landsbygder men alla deltar inte på samtliga möten.

Det är viktigt att vi inte sätter upp vem som helst på listan utan deltar man i partnerskapet ska man ha sin organisations mandat att vara där. Vi strävar efter att hela tiden ta projektet framåt, de som är där ska kunna fatta beslut och säga ja eller nej direkt, säger Ted Bergman.

Snabba beslut, en god dialog med medlemmarna och dokumentation är framgångsfaktorer för samverkan i Uppsala.

Samverkan kan förstås också ibland vara svårt. Vi måste föra en konstant dialog och också våga låta andra ta plats. Uppsala kommun har egentligen resurser att söka mest, men pengar kan göra större nytta i de små kommunerna och då väljer ibland Uppsala kommun att stå tillbaka. Så kan det bara fungera om man pratar med varandra, säger Ted Bergman.

När samarbete gör skillnad

Här finns Uppsalas regionala utvecklingsstrategi och en kortversion kopplad till Agenda 2030.