Enklare för företag med checklista

Sedan 2019 kan den som ska starta vattenbruk använda en digital checklista som underlättar företagsstarten. Här berättar Anne Hansson från Jordbruksverket om arbetet med att ta fram checklistan och nyttan för företagen.

Anne Hansson

Berätta mer om vad ni har gjort och varför!

Vi har tillsammans med Tillväxtverket och Livsmedelsverket utvecklat digitala tjänster för företag i livsmedelskedjan inom ramen för livsmedelsstrategin, och som en del av satsningen Digitalt först – Smartare livsmedelskedja. Idén med uppdraget var att bidra till att göra det enklare att starta och driva vattenbruk och även biodling och honungsproduktion. Vi har därför tagit fram digitala checklistor för bägge branscherna. Checklistorna finns nu på företagarsajten verksamt.se.

Hur förenklar det för företagen?

- Vattenbrukssektorn är en regeltung bransch med omfattande krav på myndighetskontakter. Företagen själva pekar på att detta är en bromskloss för utvecklingen av svensk livsmedelsproduktion. Vattenbruk kan handla om allt från odling av fisk till ostron och alger, men alla regler gäller inte för alla vattenbruk. För en vattenbrukare kan det vara en utmaning att veta vilka regler som gäller för just deras verksamhet.

- För att skapa en checklista behöver användaren svara på ett antal frågor som rör företaget och verksamheten. Användaren får sedan en anpassad lista med tillstånd och aktiviteter som ska sökas eller utföras. Där finns också en kort beskrivning över varje aktivitet och länkar till e-tjänster, blanketter och fördjupad information. Man får en överblick över vad man behöver göra och kan snabbare komma igång med sitt vattenbruksföretag utan att behöva leta information på många olika ställen.

Vilken respons har ni fått?

- Näringen har varit mycket positiv till arbetet, både för att vi tagit ett helhetsgrepp och för att vi relativt snabbt tog fram ett konkret verktyg som företag kan använda..

- Vi har även fått positiva kommentarer i en uppföljande enkät.

Vilka utmaningar har ni haft?

- En utmaning är att samla rätt kompetens från alla myndigheter och hålla i utvecklingsarbetet. Det krävs uthållighet och en strategisk vilja hos alla inblandade parter för att leverera resultat.

- Checklistorna måste uppdateras manuellt på verksamt.se, vilket innebär att myndigheterna behöver uppdatera texter på verksamt.se och på andra platser.

Vilka framgångsfaktorer har varit viktiga?

- Den absolut viktigast framgångsfaktorn har varit nära samarbete med företag och branschorganisationer, vilket bidragit till att vi hela tiden har haft fokus på kundnyttan. Det har gett energi till projektgruppen.

- Det har också varit viktigt att projektgrupp och styrgrupp fungerat väl och lärt känna varandra. Det är flera myndigheter och många olika kompetenser som behöver vara med och bidra för att det ska bli resultat i en samverkan som denna.

Vilka andra positiva effekter kan ni se?

- I samarbetet med checklistorna har vi identifierat en del olikheter myndigheterna emellan, som varit uppenbara för användarna, men inte för den enskilda myndigheten. Standardiseringsarbeten gynnar både företag och myndigheter på sikt. Vi har även identifierat en del möjligheter till regelförenklingar som vi fört vidare till olika instanser.

- Genom att förenkla för företag i livsmedelssektorn bidrar vi till riksdagens mål om en ökad livsmedelsproduktion. Det bidrar till en hållbar utveckling, ökad tillväxt och fler jobb i hela Sverige.

Vad händer nu?

- I sommar kommer vi att lansera en vidareutvecklad form av checklista på verksamt.se där ett par av de tillstånd och anmälningar som en vattenbrukare behöver ansöka finns tillgängliga att söka i ett sammansatt flöde. Genom att tillstånd till olika myndigheter finns sammansatta i en tjänst behöver vattenbrukaren bara lämna en uppgift en gång, sedan förifylls uppgifter till olika myndigheter. På detta sätt har vi tagit checklistan ett steg vidare och gjort den mer interaktiv.

- Vi tittar även på möjligheten att skala upp checklistan till fler branscher. Vi kartlägger nu vilka tillstånd och anmälningar som ett företag behöver hantera för att starta en verksamhet inom livsmedelskedjan i stort och försöker att koppla tillstånd och anmälningar till olika branscher.