En hållbar busslinje längs Vindelälven

Det saknas ett hållbart sätt att resa och transportera matvaror längs Vindelälvsdalen. Genom tjänstedesign har Region Västerbotten tagit fram en lösning: Vindelälvsbussen, som skulle knyta ihop turism, matproduktion och lokalinvånare på ett unikt sätt.

Kvinna utanför lanthandel med skylt i bakgrunden.

Faktaruta

Invånare: 271 732 personer
Projektägare: Region Västerbotten
Projekttid: Två år (september 2018–december 2020)
Total kostnad: 1 446 392 kronor (aktiviteterna inom tjänstedesign ca 800 000 kronor)

Kontakt

Bianca Byring, Region Västerbotten.
E-post: fornamn.efternamn@regionvasterbotten.se
Telefon: 070-516 57 56

På 30 sekunder

 • Region Västerbotten såg flera olika transportbehov i området: lokala matproducenter som vill leverera till större marknader men saknar kyltransport, invånare som vill kunna veckopendla säkert och bekvämt, och besöksmål som vill utvecklas på ett hållbart sätt.
 • Regionen behövde titta på en helt ny mobilitetslösning och valde att använda sig av tjänstedesign. De intervjuade boende, besökare och matproducenter om hur de upplevde de transportsätt som fanns, det vill säga bilresa eller krånglig bussresa.
 • Vindelälvsbussen – en skräddarsydd buss som kan kombinera kyltransporter, turism och kollektivtrafik – skulle lösa behoven för näringsliv, boende och besöksnäringen. För att busslinjen ska kunna bli verklighet är nästa steg att hitta finansiering till en försöksperiod.

Om projektet

Vackra Vindelälven ringlar sig mellan Ammarnäs och Umeå. Här finns lokala exklusiva matproducenter och allt fler söker sig hit för att cykla, skida och njuta av maten. Men det är svårt att ta sig hit utan bil.

Bianca Byring är kollektivtrafikstrateg på Region Västerbotten:

– Vindelälvsdalen blev nyligen biosfärområde, vilket gör hållbara färdsätt än mer intressant. Vi såg flera olika transportbehov: matproducenter som vill leverera men saknar kyltransport, invånare som vill kunna veckopendla och besöksmål som vill utvecklas hållbart. Vi behövde en helt ny mobilitetslösning.

Region Västerbotten började arbeta med en konsult som använder tjänstedesign. De intervjuade boende, besökare och matproducenter om hur de upplevde de transportsätt som fanns, det vill säga bilresa eller krånglig bussresa.

– Utifrån svaren kunde vi se vad som måste bli bättre. Målet i en tjänstedesignprocess är att skapa en bättre framtida användarresa – och vår lösning blev en helt ny busslinje!

Den skulle kunna kombinera kyltransporter, turism och kollektivtrafik och därmed lösa behoven som fanns. Här behöver alla som berörs av projektet komma till tals. Bianca tipsar om att samla till en workshop.

– Vi har lyxen med stort engagemang, inte minst från besöksnäringen. Med busslinjen kan vi erbjuda ett hållbart alternativ där själva resan blir en del av upplevelsen.

För att busslinjen ska bli verklighet är nästa steg att hitta finansiering till en flerårig försöksperiod.

– En ny busslinje är ett stort projekt som också måste förankras inom politiken. Men vi har ett detaljerat underlag. När busslinjen väl finns kan den påverka hur många som besöker området. Och när det blir enkelt att åka kollektivt kan det på lång sikt påverka hur många som flyttar hit, säger Bianca Byring.

Vi intervjuade boende, besökare och matproducenter om deras upplevelse av de transportsätt som finns idag, det vill säga bilresa eller krånglig bussresa. Utifrån det kunde vi se vad som måste bli bättre, och vad som fanns att ta tillvara på. Målet i en tjänstedesignprocess är att skapa en bättre framtida användarresa – och vår lösning blev en helt ny busslinje.

Aktiviteter

 • Beskriv vilken målgrupp ni följer.
 • Identifiera alla avgörande aktiviteter i tjänsten eller processen.
 • Lista alla de yrkesgrupper eller aktörer som interagerar med eller levererar tjänsten. Vem har huvudansvaret? Vem eller vilka kommer användaren i kontakt med?
 • Beskriv vad användaren känner och upplever vid varje aktivitet. Är känslan positiv eller negativ? Beskriv gärna orsaken bakom. Vad får användaren att känna och reagera så här?
 • Identifiera de avgörande ögonblicken i användarens aktiviteter eller interaktioner. Försök att hitta både positiva och negativa händelser. Det kan vara när användaren tar ett avgörande beslut, gör något oväntat eller känner något väldigt starkt.
 • Skriv ner citat från användaren eller andra aktörer genom hela resans före-under-efter.

Resultat och lärdomar

 • Förankra ordentligt internt. Tänk funktion istället för organisation, titta över organisationsgränserna och ta med alla som kan ha betydelse för projektets framgång.
 • Använd båda metoderna: användarresa för nu- och önskeläge, och tjänstekarta. Användaren för oss var resenären, för någon annan kan det handla om ett barn som ska söka skola till exempel. Själva metoden fungerar oavsett.
 • Gör workshops konkreta. Särskilt de som arbetar med daglig drift och verksamhet har svårt att komma ifrån, så workshopens syfte och metod behöver vara väl genomtänkt.
 • Läs på om tjänstedesign så du får förståelse för processen. Fråga biblioteken om de kan ta hem böcker, till exempel ”This is Service design doing” om användarresan och tjänstekartan. Att gå en kurs inom tjänstedesign är också bra.

Fördjupa dig

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tagit gram en guideLänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats. för hur du ska gå tillväga för att genomföra en användarresa för din tjänst.

Boktips

Läs på om tjänstedesign så du får förståelse för processen. Fråga biblioteken om de kan ta hem böcker, till exempel ”This is Service design doing” om användarresan och tjänstekartan.