Digital frukost når var tionde Orsabo

Coronapandemin har vänt upp och ned på kommunernas företagsfrämjande arbete. Fysiska mötesplatser har blivit inställda och många kommuner har utvecklat nya metoder för att nå ut till företagen. När Orsa kommuns företagsfrukost blev digital ökade plötsligt antalet deltagare från 100 till 500. Det motsvarar nästan var tionde Orsabo.

En person intervjuar en annan person. Intervjun filmas.

Faktaruta

Invånare: 6916 personer (30 september 2020)
Projektägare: Orsa kommun
Projekttid: 2020 - 2021
Total kostnad: 10 000 - 12 000 kronor per digital företagsfrukost. Främst kostnad för webbsändning.

Kontakt

Klaus Csucs, Näringslivsutvecklare
Telefon: 0250-55 21 18
E-post: fornamn.efternamn@orsa.se

På 30 sekunder

Orsa kommun arrangerar tillsammans med Företagarna Orsa en företagsfrukost varje månad. I och med coronapandemins restriktioner har företagsfrukosten gått från att vara ett fysiskt nätverksmöte till uppskattade webbsändningar som når fem gånger fler företagare än tidigare. Framgångskonceptet stavas lokal förankring och kvalitet.

Om projektet

Orsa kommuns näringslivskontor har tillsammans med den lokala företagarföreningen under ett par års tid arbetat målmedvetet för att kvalitetssäkra och skapa en företagsfrukost som motsvarar den lokala företagarens förväntningar.

Att mellan 80–100 företagare deltar vid de fysiska träffarna kan anses vara god uppslutning i en befolkningsmässigt liten kommun som Orsa. När pandemin innebar ett stopp för fysiska möten ställde arrangörerna snabbt om till digitala frukostar, vilket fått effekten att de digitala träffarna nu når hela 400–600 personer.

Vad är då hemligheten för att skapa ett så stort intresse hos företagarna? Enligt näringslivsutvecklaren Klaus Csucs handlar det om att aldrig tumma på kvaliteten.

– Att ha ett bra lokalt förankrat innehåll är det absolut viktigaste. I en liten kommun är företagen intresserade av att höra om även det minsta lilla företag som startar, säger Klaus.

Klaus lyfter också kommunens goda samarbete med Företagarna Orsa som ansvarar för att ta fram ett bra och intressant innehåll.

– Företagarföreningen har en stark förankring hos Orsas företagare. En anledning till det stora intresset är att vi marknadsför frukostkonceptet tillsammans.

Det har även varit viktigt att webbsändningen hållit hög kvalitet. Kommunen har anlitat lokala filmproducenter som garanterat att tekniken fungerat bra.

– Tekniken är en hygienfaktor som men det kräver planering. Ljud, bild och videosamtal ska fungera genom en knapptryckning. Vi har utvecklat produktionen genom att finslipa det som inte fungerat bra till nästa tillfälle, säger Klaus.

En ytterligare framgångsfaktor har varit att tillföra positiv energi till företagen mitt i den pandemi som annars ofta får mycket av rampljuset i vardagen.

När pandemin kom och skapade mycket oro hos företag kände vi att det var viktigt att fortsätta med frukostarna och sprida framtidstro. Vi har många företag som har det jättejobbigt i dessa tider. Då betyder det mycket att få en känsla av hopp och se att det händer bra saker som kan påverka företagen positivt på sikt.”

Att företag nu kan ta del av innehållet var och när som helst är också en viktig anledning till att företagsfrukostarna nu når ut till fler företagare. Något som företagaren Jeanette Sundberg som driver restaurangen Lilla Sällskapet håller med om.

– Sedan företagsfrukosten sänds digitalt kollar jag varje månad. Som morgontrött restaurangarbetare och småbarnsförälder är det fantastiskt att kunna hänga med på vad som händer utan att behöva vara på plats, säger Jeanette.

Resultat och lärdomar

Att företagsfrukostarna nu når mellan 400–600 Orsaföretagare är ett fint resultat av den gemensamma satsningen på kvalitet. Sammanfattningsvis handlar det om att vara proffsig och lyhörd inför företagens önskemål. Här är de viktigaste tipsen som Klaus Csucs vill dela med sig av till andra:

  • Satsa på ett lokalt förankrat innehåll som företagen verkligen känner att de har nytta av i sin vardag.
  • Fokusera på att sprida positiv energi och framtidstro och informera bara kort och koncist om stödåtgärder som företagen kan läsa om via andra kanaler.
  • Arbeta målmedvetet för att skapa kvalitet i webbsändningen så att det blir en proffsig produktion som företagen tycker är värt att lägga tid på att följa. Allt ska fungera med en knapptryckning när sändningen väl rullar.