Dellenbygden visar vad en tia kan betyda

I Dellenbygden utanför Hudiksvall är köpkraften nästan en miljard. Men bara en tredjedel handlas i trakten. Att visa vart pengarna tar vägen ger tankeställare om hur viktigt det är att handla lokalt för att ha kvar affärer. Bara en tia mer om dagen skulle göra stor skillnad för bygden.

Man framför stor byggnad.

Faktaruta

Invånare: I Dellenbygden bor 6 877 personer. (2017) Sammanlagt i de 10 områden som ingick i projektet bor strax under 25 000 personer.
Projektägare: Coompanion Dalarna
Projekttid: 2017 - 2019
Total kostnad: 2 969 000 kr

Kontakt

Stefan Barenfeld, landsbygdsutvecklare vid Hudiksvalls kommun.
Telefon: 070-603 00 99
E-post: fornamn.efternamn@hudiksvall.se

På 30 sekunder

Kommunen gjorde tillsammans med Coompanion en lokalekonomisk analys för att kartlägga vilka lokala resurser som finns i bygden.

Köpkraften är nästan en miljard. Men det är bara en tredjedel som folk handlar för i trakten. Det visar hur viktigt det är att handla lokalt, för att kunna behålla kommersiell service på viktiga platser. Om varje person skulle handla lokalt för 10 kronor extra varje dag, skulle bygden få in 25 miljoner kronor mer.

Om projektet

Lokalekonomisk analys, LEA, är ett sätt att kartlägga vilka lokala resurser som finns i bygden. Stefan Barenfeld är landsbygdsutvecklare i Hudiksvalls kommun, och gjorde en analys tillsammans med Coompanion hösten 2019.

– Statistik ger svart på vitt, men säger inte allt. För att få ett heltäckande svar behöver vi också prata med företagen och människorna i bygden. Hur ser siffrorna ut för butikerna, vart åker folk och handlar och vad är det som saknas?

Att skapa förutsättningar för lokala initiativ är en viktig roll för kommunen. Det kan finnas många olika viljor i en bygd. Det är inte självklart vilka initiativ kommunen ska prioritera.

– Det fina med den lokalekonomiska analysen är att den bygger på fakta och vi får en gemensam bild av hur det faktiskt ligger till.

Stefan Barenfeld lyfter vikten av att ta med företagare och lokalföreningar redan från start. Han jobbade tätt ihop med Delsbo byaråd, och analysen och arbetet efteråt har gjorts på ”lokal-lokal-nivå”. Det är en av anledningarna till att arbetet blev så lyckat.

Analysen ger inga lösningar i sig, utan är ett konstaterande. Och det är intressanta siffror som kommer på bordet.

– I Dellenbygden är köpkraften nästan en miljard. Men det är bara en tredjedel som folk handlar för i trakten.

Den lokalekonomiska analysen visar att om varje person skulle handla lokalt för 10 kronor extra varje dag, skulle bygden få in 25 miljoner kronor mer.

I Dellenbygden är köpkraften nästan en miljard. Men det är bara en tredjedel som folk handlar för i trakten. Att se vart pengarna tar vägen ger oss en rejäl tankeställare om hur viktigt det är att handla lokalt.

Aktiviteter

  • Projektet bjöd tillsammans med lokala föreningar och kommunerna in till stormöte i varje bygd.
  • De ideellt engagerade arbetsgrupper som bildades efter stormötena fick stöttning av erfarna processledare från Coompanion.
  • Arbetsgrupperna analyserade SCB:s statistikpaket och kompletterade med lokala undersökningar.
  • Resultatet presenterades på ett nytt stormöte som genererade idéer om vad som går att utveckla lokalt.
  • Arbetsgruppen gjorde en rapport och handlingsplan som presenterades för bygden, kommunen och andra intressenter.
  • Slutkonferens med erfarenhetsutbyte mellan de olika lokala arbetsgrupperna.
  • Många bygder har utifrån resultatet av den lokalekonomiska analysen gått vidare i fortsatta utvecklingsprojekt.

Resultat och lärdomar

  • Ta vara på drivkraften hos de lokala föreningarna. Bjud in till möten, lyssna till tankar och idéer.
  • Var närvarande och positiv. Det blir din roll att peppa och driva på.
  • Ha extern processledare, som kan metoden och kommer in med nya ögon.