Att främja nya företagare i förorten

Genom att verka i förorten och samtidigt vara en del av målgruppen, har Bling hittat sätt att nå ut till utrikes födda kvinnor.

Deqa Abukar, Bling

– Att vara en del av målgruppen innebär att vi förstår behoven och kan relatera till de problem utrikes födda kan stöta på. Vi tror starkt på att jobba med varje individ från start och anpassa oss utifrån vad de behöver just där och då, säger Deqa Abukar medgrundare på Bling.

Anpassa erbjudandet efter behovet

BLING är nätverket som jobbar för att stärka företagare i förorten och på så sätt skapa en positiv samhällsförändring. Deras företagsidé bygger på att skapa jämlika förutsättningar för företagande, genom att lyfta potentialen hos individerna. Eftersom olika personer söker olika typer av hjälp har Bling anpassat en mängd olika erbjudanden för att möta den stora variationen av behov. Idag erbjuder de allt från coaching och inspiration till inkubation och
personlig utveckling. En utmaning för BLING har varit att kunna berätta om sitt erbjudande på ett sätt som når ut till utrikes födda.

– Kvinnorna kände inte igen sig i ordet entreprenörskap, även om det är precis det de ägnar sig åt. Därför fick vi bredda begreppet och gå djupare in på vem som kan bli företagare och vad företagande faktiskt är, att det till exempel inte bara handlar om aktiebolag, säger Deqa Abukar.

Stärk företagarens självförtroende

En framgångsfaktor har varit att involvera kvinnorna i sin egen företagsresa. På så sätt har Bling lyckats fånga upp behoven och skapa goda förutsättningar från start. Det har också varit en utmaning att övertyga kvinnorna om att de kan lyckas som företagare. Genom att hjälpa dem att få kontakt med andra företagare somhar lycktas får de det självförtroende som krävs för att starta eget.

– Många behövde hjälp med att bygga självförtroende och självkänsla. Därför är det så otroligt viktigt att visa dem att de kan. De vill och kan starta eget, men de tvekar oftare än män, säger Deqa Abukar.

Påverka samhällsstrukturer

Bling har lyckats lobba för ökad jämställdhet för kvinnor i allmänhet och kvinnor med utländsk bakgrund i synnerhet.

– Det finns samhällsstrukturer som behöver förändras, bland annat hur mycket resurser som läggs på kvinnor. I tech-världen till exempel, måste vi bryta gamla mönster och få beslutsfattare och investerare att börja se individen bortom strukturer , menar Deqa Abukar.

Jämlikt företagande från norr till söder

Bling började sin resa i Stockholm och det är tydligt att den här typen av program tilltalar många. Nu har de medlemmar från hela Sverige och fortsätter
sitt arbete med att få fler kvinnor och män att våga ta plats, både i sitt företagande och i samhället.

Fakta om projektet

  • Vad? Projektet ska bidra till att bland annat få fler att våga starta företag genom mentorskap samt öka sysselsättning och företagandet bland kvinnor med utomeuropeisk bakgrund. Projektet ska sprida Bling-modellen från Järva till fler orter i Stockholm samt ta fram tekniska lösningar som effektiviserar verksamheten och möjliggör expansion utanför Stockholm.
  • Projektägare: BLING, Bringing Locals into Innovation and Growth, samarbetspartner: lokala föreningar och arbetsgivare
  • Målgrupp: Utrikesfödda företagare, i synnerhet företagare bland kvinnor med utomeuropeisk bakgrund
  • Projektet drivs i: Stockholm
  • Projektperiod: 2018-10-18 – 2021-10-29
  • Budget: 8 187 500 kr varav Tillväxtverket 6 550 000 kr
  • Kontaktperson: Deqa Abukar, Bling