Arjeplogs företag blir mer digitala

I Arjeplog är de flesta företag små. Många har varken tid eller rätt kunskap för att utnyttja de digitala möjligheterna som finns för marknadsföring. Men genom individuell coachning och workshopar har företagarna fått grepp om enkla, digitala verktyg som revolutionerar verksamheten.

Kvinna sitter i digitalt möte.

Faktaruta

Invånare: 2 707 (30 september 2020)
Projektägare: Argentis AB – Arjeplog
Projekttid: Januari – oktober 2020
Total kostnad: 255 000 kronor, en halvtidstjänst

Kontakt

Lotta Lestander, Argentis
E-post: fornamn.efternamn@argentis.se

På 30 sekunder

 • Många företag saknar digital kompetens som de skulle kunna använda för att utveckla sin affärsmodell och nå ut till sina kunder. Framför allt saknar företagen kunskap om hur man använder sociala medier för att nå ut till sina kunder.
 • Argentis AB i Arjeplog har fokuserat på individuell coachning och personliga möten där företagen fick handfast hjälp med sina digitala utmaningar.
 • Resultatet blev att 35 bolag fick ökad digital kompetens och en mer aktiv närvaro på sociala medier. Projektet ledde även till nya lokala företagssamarbeten och nya digitala affärsidéer.
 • Det här är ett projekt som Tillväxtverket stöttat för att företag i landbygder ska bli mer digitala och på så sätt öka sina affärsmöjligheter.

Om projektet

Arjeplogs kommun är landets fjärde största till ytan, men den mest glesbefolkade. Kommunens näringslivsbolag Argentis är van att arbeta med personliga möten med företagare. Därför gjorde de det även i sitt projekt med digitalisering av företag.

– De flesta företag har insett att de måste ställa om digitalt, men de har varken tid, kunskap eller pengar för att göra det. Vi känner våra företagare! Därför valde vi att jobba med individuell coachning, där vi har kunnat sitta bredvid med fokus på just deras Facebooksida eller annan kanal. Vi gjorde inte jobbet åt dem, men vi stöttade dem i hur de kunde ta det vidare, säger Lotta Lestander, vd på Argentis.

De flesta företag upplever att trösklarna är högre än de i själva verket är. Genom ny kunskap och enkla verktyg som utgick från deras konkreta behov, fick de insikten att det faktiskt inte är så svårt att jobba med marknadsföring i sociala medier, som att till exempel lägga upp en film på Facebook.

– Många är osäkra på hur de ska göra, och vad som är bra eller dåligt i sociala medier. Där kunde vi hjälpa dem att komma igång med enkla medel. Det är nog projektets största framgångsfaktor, det personliga mötet och den skräddarsydda hjälpen företagen kunde få, säger Linnea Eriksson, projektledare på Argentis.

I projektet ingick även en kartläggning av de lokala kompetenserna i den digitala branschen. Detta ledde till att företagen gjorde fler lokala affärer, då de bland annat anlitade varandra för att skapa en webbplats.

Många företag insåg att det oftast bara krävs enkla medel för att komma igång med sociala medier, som en enkel film eller ett simpelt grafikverktyg. Man behöver inte lära sig koda”.

Aktiviteter

 • Individuell och handfast coachning, utformad efter varje företagares specifika behov och förutsättningar.
 • Workshops och föreläsningar om vanliga frågor om sociala medier och marknadsföring.
 • Marknadsföringsvecka där flera projekt samverkade: digitalisering, kultur och näringslivsutveckling.
 • Instruktionsvideor för olika digitala verktyg, tillgängliga för alla via Argentis sociala medier.

Resultat och lärdomar

 • Man ska inte underskatta vikten av det personliga mötet. Ibland är det mer effektivt att sitta med en person i en timme, än att hålla en timmes föreläsning för många deltagare.
 • Ett tydligt resultat av coachningen kunde Argentis se när företagen senare samma dag lade upp sin första film på sin Facebooksida, eller använde andra verktyg de hade fått hjälp med.
 • Många små företag har svårt att lägga sin dyrbara produktionstid på utveckling. Argentis höll därför workshopar och seminarier både dagtid och kvällstid. Då kunde fler delta.
 • Projektet ledde även till att andra lokala samhällsaktörer hörde av sig och ville ha hjälp, som museet, skolan samt en lokal fiskeförening i Arjeplog.
 • En svårighet är hur man når ännu fler företag, och särskilt de som inte är särskilt intresserade av att utvecklas digitalt.