Åre skapar bättre företagsklimat

Vilka har egentligen bäst koll på vad som behövs för att en plats ska utvecklas på bästa sätt, kommunen eller människorna som bor och verkar där? Svaret är inte alltid helt enkelt men genom att använda medborgarbudget kan kommunen ta vara på medborgarnas engagemang och skapa delaktighet kring hur platsen ska utvecklas. Det har Åre kommun gjort.

Helena Lindahl och Hanna Moback som ansvarat för arbetet med medborgarbudget i Åre.

Faktaruta

Invånare: 11 896 personer (30 september 2020)
Projektägare: Åre kommun
Projekttid: 2018 - 2021
Total kostnad: cirka 300 000 kr per bygd

Kontakt

Helena Lindahl
Telefon: 0647-16937
E-post: fornamn.efternamn@are.se

På 30 sekunder

Medborgarbudget är en internationellt beprövad metod som används av bland annat kommuner för att skapa delaktighet hos medborgarna när det gäller olika typer av samhällsutveckling. Ofta används metoden inom samhällsbyggnad för att tillsammans med medborgarna bestämma utformningen av till exempel vad grönytor ska användas till. Åre kommuns variant av medborgarbudget sticker ut genom ett tydligt näringslivsperspektiv. Tanken är att de medborgardrivna projekten ska förbättra företagsklimatet.

Om projektet

Helena Lindahl och Hanna Moback som ansvarat för arbetet med medborgarbudget i Åre kommun såg chansen att testa metoden när kommunen fick statsbidrag för att stärka företagsklimatet. En viktig utgångspunkt i arbetet har varit att det är människor i landsbygderna som är experter på vad just de behöver för att deras bygd ska utvecklas på bästa sätt.

– Genom att ge medborgarna tolkningsföreträde och låta dem ta fram lösningar på hur bygden ska utvecklas skapas inte bara hållbar utveckling som bygdens invånare står bakom, utan också ett större förtroende för kommunens sätt att hantera skattepengar.

Helena och Hanna menar att det är viktigt att det finns ett upplägg där tydliga kriterier ger medborgarna ramar, samtidigt som de kan vara kreativa innanför ramen. Däremot innebär arbetssättet att kommunen behöver släppa på kontrollen vilket inte alltid är helt enkelt.

– Vi har insett att vi som kommun inte kan ha kontroll på hela processen utan att det ingår att inte veta exakt vilka idéer som kommer fram. Att vara öppen för att lära längs vägen har varit viktigt.

Under perioden 2018-2020 genomförde Åre kommun fyra medborgarbudgetar varav tre med geografisk inramning och en med tematisk inriktning där projekten skulle stärka de kulturella och kreativa näringarna. En effekt de inte räknat med var att även de medborgare som inte fått flest röster för sina idéer har slutit upp bakom de vinnande idéerna för bygdens bästa. Något som Helena menar stärker gemenskapen i bygden.

Lärdomarna är många och Helena och Hanna anser att arbetssättet lett till att kommunen fått en bredare och mer nyanserad bild av vilken framtid som kommunens invånare vill se.

Genom att alla har kunnat lämna idéer oavsett organisationstillhörighet har människor som traditionellt inte ingår i föreningar, byalag eller andra organisationer kunnat göra sig hörda på ett tydligare sätt. Det har lett till nya perspektiv och idéer som vi kanske missat annars.

Ett annat värde har varit att samarbetet och dialogen mellan politiker, tjänstemän och medborgare har förbättrats under arbetet vilket i sig är ett viktigt resultat. Helena och Hanna hoppas att medborgarbudget blir en ordinarie del av den kommunala verksamheten på sikt.

– Ju mer vi låter medborgarna vara med och skapa och där de ser att deras idéer ger resultat, desto större engagemang och intresse kommer de ha av att vara delaktiga även framöver. Det märktes inte minst i den sista medborgarbudgeten där fler och fler hade hört talas om möjligheten att bidra.

Helena och Hanna menar att engagemang och delaktighet skapas på ett trovärdigt sätt och de tror att effekten av det blir ett långsiktigt hållbart engagemang i bygderna som går att bygga vidare på.

Resultat och lärdomar

Det märks tydligt att Helena och Hanna brinner för att involvera människor i att engagera sig i utvecklingen av platsen där de bor och verkar. Genom medborgarbudget har de skapat delaktighet hos medborgarna och här delar de med sig av sina bästa tips till dig som vill testa att driva liknande projekt i din kommun:

  • Uppfinn inte allt själv utan lär av andra kommuner som arbetat med Medborgarbudget och använd Sveriges kommuner och regioners (SKR) guideLänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats. till hur en kommun kan arbeta med Medborgarbudget som modell för delaktighet.
  • Var inte för snål med tid och resurser till varje projekt. Det tar tid att gå igenom alla steg.
  • Våga testa! Hellre börja i liten skala än inte alls.
  • Utgå ifrån rätt förhållningssätt – är det vi som kommun som vet vad bygderna behöver eller är det de själva? Medborgarbudget är en metod för det.