92 lokala tankar lyfter Gotland

I Visby samlas varje år företagare och forskare på landsbygds­konferensen 92 möjligheter. I mötet mellan lokala eldsjälar och entreprenörer stärks nätverk och idéer får kraft att bli verklighet.

Tre glada unga kvinnor i dans

92 möjligheter står för de 92 socknar som finns på Gotland. Konferensen 92 möjligheter startar i kongresshallen i Visby strand för att under en dag i januarimörket erbjuda engagerade talare, forskare och eldsjälar som lyser upp hela Gotland. Ett brett program med fokus på platsutveckling och en god lunch skapar kunskapsutbyte och inspiration. Programmet är givetvis en del, och byter tema år för år, men att få träffas och prata är också en viktig del. Varje år lockas 500 personer till kongress­hallen och konferensen är därför unik för hela Sverige.

– Tidigare gjorde vi ingenting speciellt för landsbygder. Nu har vi en årlig landsbygds­aktivitet som är den största landsbygdskonferensen för platsutveckling i Sverige, säger Roger Hammarström från Tillväxt Gotland.

Roger Hammarström jobbar för ett Gotland med attraktivt företagsklimat. Tillväxt Gotland är huvudarrangör för evenemanget och genomför konferensen ihop med andra aktörer på Gotland, som Gotlands energi AB, regionen, länsstyrelsen, Swedbank och Uppsala universitet.

– Vi fick idén av Jönköpings kommun som drev projektet 250 möjligheter som handlade om kommunutveckling. Tillväxt Gotland bjöds dit.

Aktiviteten i Jönköping drevs av Sveriges kommuner och landsting där det visade sig att bara 40 kommuner växer och visas som goda exempel.

– Vi åkte hem och funderade på vad vi kunde göra för Gotland och bestämde oss för att göra samma sak. Medan konferensen 250 möjligheter lades ner, etablerade vi 92 möjligheter, säger Roger Hammarström.

– Det finns än idag ingen större konferens som jobbar med platsutveckling på det här sättet. Forskarna som varit med under konferensen har dessutom återkommit varje år, fortsätter Roger Hammarström.

Universitet och näringsliv ihop

Konferensen visar många perspektiv men forskningen säger att för att en plats ska utvecklas behövs två saker. Det ena är en nära koppling till universitet, det andra är förmågan att attrahera eldsjälar.

– Universitetet och näringslivet måste samverka kring den forskning som görs och bygga förtroende för att hitta nya lösningar, säger Roger Hammarström.

Campus Gotland som är ett relativt nytt lokalt universitet och en del av Uppsala universitet, är med och delar ut priset Årets eldsjäl. Det lyfter personer med gärningar som gett resultat och effekt för en specifik plats på Gotland. 2022 gick priset till David Ruthström från Fårö. Utöver utmärkelsen fick han 5 000 kronor.

– Eldsjälar kan vara de människor som får mycket gjort utan att synas. Det kan vara svårt att hitta dem, men de finns ofta i en bygdegårdsförening eller idrottslag och under denna kväll blir de uppmärksammade och inspirerar andra, säger Roger Hammarström.

Arrangörerna och de lokala aktörerna på Gotlands landsbygder gör detta tillsammans. Under pandemin träffades de digitalt.

– Vi åkte till bygdegårdar och sände evenemanget live via Facebook, säger Roger Hammarström.

Vill varje år sprida inspiration

Konferensen i sig är inte en möjliggörare utan det är människorna som sitter på möjligheterna. Flera kommuner har blivit inspirerade att göra liknande saker.

92 möjligheter vill bidra till att fler kan utveckla Gotland. Aktiviteten är att inspirera, dela erfarenheter och öka kunskap.

– Vi är väldigt stolta, sådana här aktiviteter borde finnas på alla ställen, säger Roger Hammarström.

Vad är en socken?

På Gotland finns 92 socknar, alltså församlingar. Varje socken är var och en ett samhälle för sig med sin egen historia, sina traditioner och sevärdheter. På Gotland är socknen ett nav sedan medeltiden och sockengemenskapen är stor även i vår tid.