Tillväxtverket
Robotar produktion

Robotlyftet

Robotlyftet ska främja automation i Sveriges små och medelstora industriföretag. Målet är att öka företagens kunskaper om användning av och investeringar i automationslösningar.

Den snabba utvecklingen som sker genom ökad digitalisering, automatisering och robotisering skapar stora möjligheter. Samtidigt som automationslösningar stärker företagens produktionsförmåga och ökar konkurrenskraften finns utmaningar. Små och medelstora företag har ofta mindre resurser och inte alltid kännedom om hur automation och robotisering kan bidra till att stärka deras utveckling och hur de ska gå tillväga.

Robotlyftets satsning omfattar 100 miljoner kronor fram till och med 2021 och består av flera olika delar såsom ekonomiskt stöd till företag, utbildningsinsatser och aktiviteter för att bygga nätverk. Ökad kunskap genom utbildningsinsatser, tillsammans med ekonomiskt stöd möjliggör för flera företag att våga göra investeringar i automationsteknik och robotar.

Robotlyftets erbjudanden

 • Kunskapsmöte om automation – Seminarier och workshops runt om i landet ger er en överblick över möjligheterna med automation och robotisering.
  Läs mer om kunskapsmöten på IUC webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Automation Expo - Regional mässa med fokus på automation och robotisering med syfte att skapa en mötesplats för företag som har behov av automationslösningar och företag som kan implementera lösningar
  Läs mer om Automation Expo på Automation Regions webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Förutsättningsstudie En produktionscoach besöker kostnadsfritt ert företag för att tillsammans med er och i samråd med extern automationsexpert göra en kartläggning och analys av er nuvarande produktionsprocess och affärsmodell. Kartläggningen ligger till grund för en ansökan om en Automationscheck.
  Läs mer om förutsättningsstudierlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster​​
 • Automationscheck – ansök om upp till 150 000 kr för att utveckla tillverkningen i ert företag mot högre grad av automatisering eller robotisering
  Läs mer och sök en Automationscheck
 • Utbildning i beställarkompetens – för att skapa samsyn och säkerställa att ert företag implementerar rätt automationslösning med rätt kravställning
  Läs mer om utbildningen på IUC webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förutsättningsstudier

Automationscheckarna (se nedan) riktar sig till små och medelstora industriföretag som vill utveckla sin tillverkning mot mer automatisering eller robotisering. Inför den ansökan krävs en kostnadsfri förutsättningsstudie som IUC Sverige har fått i uppdrag att genomföra tillsammans med företagen.

Den förutsättningsstudie som IUC och deras partners RISE, Automation Region och Robotdalen gör, innebär att experter får möjlighet att i förväg kartlägga företagens behov och se hur en ny automationslösning ger bäst effekt. De företag som får automationscheckar blir därmed en bättre kravställare när det är dags att investera i en robotiserings/automatiseringslösning.

Vad innehåller en förutsättningsstudie?

En produktionscoach besöker kostnadsfritt ert företag för att tillsammans med er och i samråd med extern automationsexpert göra en kartläggning och en analys av er nuvarande produktionsprocess och affärsmodell. Resultatet ska visa vilka flöden/ processer i er verksamhet/produktion som lämpar sig bäst för automation. Kartläggningen ligger till grund för en ansökan om en Automationscheck.

Om ni är intresserade av att delta i förutsättningsstudierna, vänligen kontakta: projektledare Martin Hedman, IUC, 0708-28 17 32.

Läs mer om förutsättningsstudien

Automationscheckar till företagen

Små och medelstora företag som vill utveckla sin tillverkning mot högre grad av automatisering eller robotisering kan söka ekonomiskt stöd i form av automationscheckar. Checkarna kan användas för att ta in konsulthjälp för att utveckla detta arbete.

Syftet är att minska de tekniska och ekonomiska riskerna inför en investering i modern automationsteknik och öka kännedomen om hur automation och robotisering kan bidra till att stärka företagets utveckling.

Här kan du ta del av utlysningen.

Gör ett test för att se om du kan söka

En del av Smart industri

Robotlyftet är ett av Tillväxtverkets uppdrag kopplat till Smart industri – Sveriges nyindustrialiseringsstrategi. Programmet bygger vidare på lärdomar från arbetet i Digitaliseringslyftet samt regionala projekt såsom Automationsutmaningen och Produktionslyftet.

Tillväxtverkets arbete för förnyelse i industrin

Smart industri - insatser och inspiration

Sveriges nyindustrialiseringsstrategilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Film om Robotik

Robotiken är fortfarande bara i sin linda, men utvecklingen börjar ta fart. Se Robotdalens film om robotik.

Informationsmaterial

Behöver du prata om Robotlyftet i något sammanhang? Här finns samlad information som du kan använda dig av då du sprider budskapet.
Använd denna powerpointPDF

Kontakt

Ewa Thylén tel: 08- 681 92 78
Niklas Källrot tel: 08- 681 92 08
Björn Langbeck tel: 08-681 9213
E-post: förnamn.efternamn@tillvaxtverket.seBehandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.