Tillväxtverket

Utlysning 2020:1 och 2020:1 Bredband

Utlysning 2020:1 och utlysningen för 2020:1 Bredband planeras att öppna i december.

Utlysning 2020:1 kommer preliminärt att vara öppen:

  • 12 december 2019 – 13 februari 2020 för Norrbottens län och Västerbottens län.

Utlysning 2020:1 Bredband kommer preliminärt att vara öppen:

  • 16 december 2019 – 13 februari 2020 för Norrbottens län och Västerbottens län.

Prioritering sker vid Strukturfondspartnerskapets sammanträde 27 maj 2020.

Om utlysningarna

Utlysning 2020:1 kommer att vara öppen för aktörer som vill ansöka om EU-stöd för projekt inom insatsområden 2, 3, 4 och 5.

Utlysning 2020:1 Bredband kommer att vara öppen för aktörer som vill ansöka om EU-stöd för bredbandsinvesteringar. Investeringen ska vara i form av ortsammanbindande nät i områden där inga andra aktörer planerar att bygga. Att inga andra aktörer visat intresse inom områdena kontrollerar Tillväxtverket genom ett offentligt samråd.

Det offentliga samrådet pågår fram till 2019-12-13. Om intresseanmälningar att bygga bredband utan EU-stöd inkommer, tas de sträckor bort ur behovskartläggningen som sökbara med EU-stöd. Om flera aktörer inkommer med intresseanmälan att bygga samma sträckor med EU-stöd går processen vidare till ett konkurrensutsatt förfarande där intressenterna får lämna anbud. Den som vinner anbudet får därefter rätten att lämna in en ansökan om EU-stöd. Ansökan ska vara inlämnad senast 2020-02-12.

Läs mer om EU-stöd för bredbandsinvesteringar.