Tillväxtverket
eu-logotyp

Sök finansiering för att göra en förstudie i Västsverige

Från 15 januari kan regionala aktörer ansöka om finansiering för att göra förstudier inom regionalfondsprogrammet Västsverige. Sista dagen för att ansöka kommer att vara 28 februari.

En förutsättning är att förstudierna, liksom övriga projektstöd, ligger i linje med programmet och utlysningen. De ska även med största sannolikhet förväntas leda till ett genomförandeprojekt under programperioden 2021-2027.

Den här utlysningen kommer bara att kunna genomföras om Tillväxtverket får tillgång till ny finansiering. Förutsättningen är att regeringen reviderar Förordning (1999:710) om valutakurs vid stöd från EU:s struktur- och investeringsfonder och genomför den föreslagna valutakursjusteringen. Tillväxtverket kan därmed bara bevilja finansiering till projekt om regeringen genomför valutakursjusteringen. Förslaget om ändrad valutakurs framgår av regeringens budgetproposition för 2022.

Det kommer också finnas möjlighet att ansöka om medel för gränsöverskridande arbete