Tillväxtverket

Regional planering

Tillväxtverket ger pengar till dig som vill ta fram rapporter eller genomföra regionala utvecklingsprocesser. Vi kommer att genomföra en utlysning med två inriktningar där den regionalt utvecklingsansvariga aktören är projektägare.

Datum för när utlysningen öppnas kan komma att ändras. Utlysningen omfattar totalt 5 miljoner kronor.

Kunskap inom regional planering

Vill du ta fram rapporter som visar på skillnader i regionen eller i flera regioner? Då kan du söka pengar från oss. Kravet från vår sida är att analyserna ska visa resultatet på karta.

Vi ser framför oss kortare projekt med ett förenklat ansökningsförfarande. Projektägare är aktören med det regionala utvecklingsansvaret i respektive region eller i samverkan med andra regioner.

Regionala utvecklingsprocesser

Planerar du att genomföra en regional utvecklingsprocess? Då kan du få pengar från oss. Arbetet ska vara en del i utvecklingen av regionala planeringsunderlag och resultatet ska används i regionala och lokala program och strategier.

Vi ser framför oss lite längre projekt. Projektägare är aktören med det regionala utvecklingsansvaret i respektive län.

Denna inriktning, regionala utvecklingsprocesser, kommer att innehålla olika temainriktningar. Mer information kommer att publiceras inom närmaste tiden.